Funksjonell genomforskning

FUGE Midt-Norge

Etter at arvestoffet til mennesket og enkelte dyr, planter og mikroorganismer er kartlagt, er det vokst frem et nytt internasjonalt forskningsområde: funksjonell genomforskning (FUGE).

Ny teknologi har gjort det mulig å studere titusenvis av gener og proteiner samtidig. Funksjonell genomforskning benytter disse metodene for å finne ut hvilken funksjon de enkelte genene og proteinene har, og hvordan de virker inn på hverandre. Denne kunnskapen vil gi grunnlag for en ny forståelse av biologiske prosesser, i tillegg til å gi opphav til nye produkter og produksjonsprosesser. Funksjonell genomforskning vil få betydning for en rekke samfunnssektorer og vil bli en av de viktigste motorene i fremtidens næringsliv. 

Sentrale aktører i forsknings-Norge tok i 2000 initiativ til å lage en nasjonal plan for å gjøre Norge konkurransedyktig på dette området. Resultatet av dette initiativet er FUGE som ble etablert gjennom NFR sin satsing på store programmer i 2002.

For mer generell informasjon om FUGE se NFR sine websider.

FUGE logo

Kontaktinformasjon

Adresse:
FUGE Midt-Norge
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Realfagbygget, Høgskoleringen 5
NO-7491 Trondheim