NTNU I TRONDHEIM – FAKULTET FOR TEKNOLOGI

Forskning og utvikling (FoU)

IngeniørFornybarEnergi_Forsøk_Samarbeid_Undervisning_Studenter.jpg

Fakultet for teknologi satser på forskning og utvikling (FoU) som fremmer det regionale næringslivet og offentlig sektor, og som støtter opp under våre utdanninger.

Fakultetet har sammen med sine profesjonsutdanninger kompetanse innen de fleste teknologiske samfunnsområder som ingeniørfag, mat, bioteknologi og utdanningskvalitet. Med innflytting i det nye Teknologibygget i januar 2017, vil våre muligheter innen FoU styrkes.

Ta kontakt med prodekan for FoU, Eva Falch, dersom du ønsker mer informasjon om fakultetets FoU, eller ønsker å komme i kontakt med fakultetets FoU-kompetanse.

Fakultet for teknologi har valgt ut fire satsningsområder for FoU for perioden 2015-2023:
 

  • Energi- og sensorsystemer (ENERSENSE). Leder: Odne Burheim, Institutt for elektrofag og fornybar energi
  • Optimal utnyttelse av havets matressurser (OPTIMAT). Leder: Eva Falch, Institutt for Matteknologi
  • Adaptive Learning spaces and Innovative Classroom response systems that increase the quality of Education (ALICE). Leder: John Birger Stav, Institutt for allmennfag.
  • Full genom- og transkriptom-styrt utvikling av ny diagnostikk og målrettet behandling av metastatisk kreftutvikling (Persontilpasset diagnostikk og behandling av metastatisk kreft). Leder: Geir Bjørkøy, Institutt for bioingeniørfag
fr, 20 jan 2017 14:00:36 +0100