Sentre for forskningsdrevet innovasjon

 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) bygger opp eller styrker norske forskningsmiljøer i tett samspill med innovativt næringsliv.

– De som gir oss løsningene, blogger rektor Gunnar Bovim ved NTNUs og SINTEFs åpning av ni SFI i Trondheim 18. september 2015.

 

NTNU er vertskap for seks SFI

Høgskolen i Ålesund er vertskap for et SFI

 

CASA – Centre for Advanced Structural Analysis

CASA vil etablere seg som ledende internasjonalt senter for multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustri, olje- og gassindustri og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet.

 

CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions

CIUS vil etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innen ultralydbasert bildebehandling for bruk i sektorene helse, maritim og olje og gass. Fokus er på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.

 

iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation

iCSI skal øke industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi gjennom å utvikle nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten.

 

Metal Production

Metal Production skal styrke fremtiden for metallurgisk industri gjennom bærekraft og ressurseffektivitet. Bedre modellverktøy vil gjøre det mulig å redusere råvarebruken gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og redusere avfall.

 

MOVE – Marine Operations (Høgskolen i Ålesund)

MOVE utvikler kunnskap, metoder og teknologi for robuste, effektive strukturer og vedlikehold av utstyr i ekstreme farvann. Teknologien skal åpne for nye muligheter for norsk industri og andre i operasjoner i Arktis, på dypt vann, for vindturbiner og for gruvedrift på havbunnen.

 

SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology

SAMCoT utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

 

SUBPRO – Subsea production and processing

SUBPRO skal utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidige utfordringer for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig utvinningsprosess for eksisterende og nye felt.

 

NTNU er partner i ni SFI

Høgskolen i Gjøvik er partner i et SFI

 

CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations
Universitetet i Tromsø (UiT) er vertskap

CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture
Nofima AS er vertskap

Exposed Aquaculture Operations
SINTEF Fiskeri og havbruk AS er vertskap

Klima 2050 – Risk reduction through climate adaption of buildings and infrastructure
SINTEF er vertskap

Manufactoring – Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products
SINTEF Raufoss manufactoring er vertskap. NTNU og Høgskolen i Gjøvik (HiG) er partnere.

MOVE – Marine operations Center
Høgskolen i Ålesund (HiÅ) er vertskap

Offshore Mechatronics
Universitetet i Agder (UiA) er vertskap

SIRIUS – Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain
Universitetet i Oslo (UiO) er vertskap

Smart Maritime – Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector
MARINTEK er vertskap

 

SFI med NTNU som vertskap ut 2014

 

IO Center – Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry

Mi Lab – Medical Imaging Laboratory

SIMLab – Structural Impact Laboratory

 

Mon, 21 Sep 2015 12:06:16 +0200

SFI logo

Kontakt ved NTNU