Senter for forskningsdrevet innovasjon

Ordningen «Senter for forskningsdrevet innovasjon» (SFI) skal bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft.

SFI-statusen tilfaller fagmiljøer som har drevet målrettet forskning innenfor samme område i mer enn 30 år.

NTNU er vertskap for fire SFI-sentre: