Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Statssekretær Rikke Lind sammen med lederne for de seks Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Ordningen "Sentre for forskningsdrevet innovasjon" (SFI) skal bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft.

SFI-statusen tilfaller miljøer som har drevet målrettet forskning innenfor samme område i mer enn 30 år.

Liste med SFI-sentre med NTNU som vertskap: