Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) bygger opp eller styrker norske forskningsmiljøer i tett samspill med innovativt næringsliv.

 

NTNU er vertskap for seks SFI

 

CASA – Centre for Advanced Structural Analysis

CASA vil etablere seg som ledende internasjonalt senter for multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustri, olje- og gassindustri og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet.

 

CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions

CIUS vil etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innen ultralydbasert bildebehandling for bruk i sektorene helse, maritim og olje og gass. Fokus er på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.

 

iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation

iCSI skal øke industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi gjennom å utvikle nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten.

 

Metal Production

Metal Production skal styrke fremtiden for metallurgisk industri gjennom bærekraft og ressurseffektivitet. Bedre modellverktøy vil gjøre det mulig å redusere råvarebruken gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og redusere avfall.

 

SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology

SAMCoT utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

 

SUBPRO – Subsea production and processing

SUBPRO skal utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidige utfordringer for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig utvinningsprosess for eksisterende og nye felt.

 

NTNU deltar i ni andre SFI

 

 

SFI med NTNU som vertskap ut 2014

 

Mon, 10 Aug 2015 14:33:48 +0200

 

SFI logo

Kontakt ved NTNU