Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 

Norges forskningsråd bevilger historisk høye bevilgninger til 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) (21. november 2014). NTNU er tildelt vertskap for fem SFI og deltakelse i ni andre SFI. De fem nye vertskapsentrene som kommer i drift i løpet av 2015:

  • Metal production
  • Centre for Advanced Structural Analysis (CASA)
  • Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries (CIUS)
  • Subsea production and processing (SUBPRO)
  • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry (iCSI)

--

 

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) bygger opp eller styrker norske forskningsmiljøer i tett samspill med innovativt næringsliv. Norges forskningsråd finansierer SFI. NTNU er vertskap for fire SFI.

 

Structural Impact Laboratory (SIMLab)

SIMLab utvikler metoder og verktøy for utvikling av sikre og kostnadseffektive konstruksjoner som er utsatt for støt, kollisjoner og eksplosjoner.

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry (IO Center)

IO Center utvikler metoder og verktøy for integrerte operasjoner for oppstrøms petroleumsaktiviteter med økt oljeutvinning, økt sikkerhet og miljøstandarder og reduserte driftskostnader.

Medical Imaging Laboratory (Mi Lab)

MiLab arbeider med innovativ og brukervennlig medisinsk bildebehandling og legger grunnlag for kostnadseffektive helsetjenester og næringsvirksomhet.

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT)

SAMCoT utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

 

NTNU deltar i syv andre SFI:

 

 

 

SFI logo

Kontakt

Internasjonal koordinator
Nina Sindre

Seniorrådgiver
Ruth Hagen Rødde