Sentre for forskningsdrevet innovasjon

 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) bygger opp eller styrker norske forskningsmiljøer i tett samspill med innovativt næringsliv.

– De som gir oss løsningene, blogger rektor Gunnar Bovim ved NTNUs og SINTEFs åpning av ni SFI i Trondheim 18. september 2015.

 

NTNU er vertskap for syv SFI

 

CASA – Centre for Advanced Structural Analysis

CASA vil etablere seg som ledende internasjonalt senter for multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustri, olje- og gassindustri og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet.

 

CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions

CIUS vil etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innen ultralydbasert bildebehandling for bruk i sektorene helse, maritim og olje og gass. Fokus er på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.

 

iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation

iCSI skal øke industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi gjennom å utvikle nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten.

 

Metal Production

Metal Production skal styrke fremtiden for metallurgisk industri gjennom bærekraft og ressurseffektivitet. Bedre modellverktøy vil gjøre det mulig å redusere råvarebruken gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og redusere avfall.

 

MOVE – Marine Operations in Virtual Environments

MOVE utvikler kunnskap, metoder og teknologi for robuste, effektive strukturer og vedlikehold av utstyr i ekstreme farvann. Teknologien skal åpne for nye muligheter for norsk industri og andre i operasjoner i Arktis, på dypt vann, for vindturbiner og for gruvedrift på havbunnen.

 

SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology

SAMCoT utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

 

SUBPRO – Subsea production and processing

SUBPRO skal utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidige utfordringer for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig utvinningsprosess for eksisterende og nye felt.

 

NTNU er partner i åtte SFI

 

CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations

Universitetet i Tromsø (UiT) er vertskap.

 

CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture

Nofima AS er vertskap.

 

Exposed Aquaculture Operations

SINTEF Fiskeri og havbruk AS er vertskap.

 

Klima 2050 – Risk reduction through climate adaption of buildings and infrastructure

SINTEF er vertskap.

 

Offshore Mechatronics

Universitetet i Agder (UiA) er vertskap.

 

SINTEF Raufoss Manufactoring AS

SINTEF er vertskap.

 

SIRIUS – Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain

Universitetet i Oslo (UiO) er vertskap.

 

Smart Maritime – Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector

MARINTEK er vertskap.

 

SFI med NTNU som vertskap ut 2014

 

IO Center – Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry

Mi Lab – Medical Imaging Laboratory

SIMLab – Structural Impact Laboratory

 

Tue, 15 Dec 2015 20:35:33 +0100

SFI logo

NTNU Toppforskning, modell