Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 

21. november 2014
Norges forskningsråd bevilger historisk høye bevilgninger til 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). NTNU er tildelt vertskap for fem SFI og deltakelse i ni andre SFI.

---

 

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) bygger opp eller styrker norske forskningsmiljøer i tett samspill med innovativt næringsliv. Norges forskningsråd finansierer SFI.

 

NTNU er vertskap for fire SFI

 

Structural Impact Laboratory (SIMLab)

Structural Impact Laboratory (SIMLab) utvikler metoder og verktøy for utvikling av sikre og kostnadseffektive konstruksjoner som er utsatt for støt, kollisjoner og eksplosjoner.

 

Senter for integrerte operasjoner i petroleumsindustrien (IO Center)

Senter for integrerte operasjoner i petroleumsindustrien (IO Center) utvikler metoder og verktøy for integrerte operasjoner for oppstrøms petroleumsaktiviteter med økt oljeutvinning, økt sikkerhet og miljøstandarder og reduserte driftskostnader.

 

Senter for medisinsk avbilding (Mi Lab)

Senter for medisinsk avbilding (Mi Lab) arbeider med innovativ og brukervennlig medisinsk bildebehandling og legger grunnlag for kostnadseffektive helsetjenester og næringsvirksomhet.

 

Senter for bærekraftig arktisk kyst- og maritim teknologi (SAMCoT)

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT) utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

 

NTNU deltar i syv andre SFI

 

 

 

SFI logo