Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) bygger opp eller styrker norske forskningsmiljøer i tett samspill med innovativt næringsliv. Sentrene finansieres av Norges forskningsråd (NFR) og sentrenes partnere.

NFR har tildelt NTNU vertskap for fem nye SFI og deltakelse i ni andre SFI fra 1. januar 2015.

 

NTNU er vertskap for seks SFI

 

Center for Innovative Ultrasound Solutions for health care, maritime, and oil & gas industries – CIUS

CIUS vil etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innen ultralydbasert bildebehandling for bruk i sektorene helse, maritim og olje og gass. Fokus er på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.

 

Centre for Advanced Structural Analysis – CASA (tidligere SFI SIMLab)

CASA vil etablere seg som ledende internasjonalt senter for multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustri, olje- og gassindustri og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet.

 

Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry – iCSI

iCSI skal øke industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi gjennom å utvikle nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten.

 

Metal Production

MetPro skal styrke fremtiden for metallurgisk industri gjennom bærekraft og ressurseffektivitet. Bedre modellverktøy vil gjøre det mulig å redusere råvarebruken gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og redusere avfall.

 

Subsea production and processing – SUBPRO

SUBPRO skal utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidige utfordringer for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig utvinningsprosess for eksisterende og nye felt.

 

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology – SAMCoT

SAMCoT utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

 

SFI med NTNU som vertskap ut 2014

 

 

SFI som NTNU deltar i, med andre institusjoner som vertskap

 

 

 

SFI logo

Kontakt

Internasjonal koordinator
Nina Sindre

Seniorrådgiver
Ruth Hagen Rødde