Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) bygger opp eller styrker norske forskningsmiljøer i tett samspill med innovativt næringsliv. Sentrene finansieres av Norges forskningsråd (NFR) og sentrenes partnere.

NFR har tildelt NTNU vertskap for fem nye SFI og deltakelse i ni andre SFI fra 1. januar 2015. Nettsider er under utvikling for de fem vertskapsentrene som kommer i drift i løpet av 2015.

 

SFI med NTNU som vertskap

Metal Production – MetPro

 

Centre for Advanced Structural Analysis – CASA

 

Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries – CIUS

 

Subsea production and processing – SUBPRO

 

Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry – iCSi

 

Nye SFI som NTNU deltar i, men med andre institusjoner som vertskap:

  • Exposed Aquaculture Operations
  • Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture (CtrlAQUA)
  • Klima 2050 – Risk reduction through climate adaption of buildings and infrastructureus
  • Center for Offshore Mechatronics
  • Centre for Scalable Data Access (SIRIUS)
  • Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products
  • Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations
  • SFI Smart Maritime – Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector
  • Marine operations Center (MOIS)

 

--

 

SFI med NTNU som vertskap, der finansiering fra NFR løp ut 31. desember 2014

 

Structural Impact Laboratory – SIMLab

SIMLab utvikler metoder og verktøy for utvikling av sikre og kostnadseffektive konstruksjoner som er utsatt for støt, kollisjoner og eksplosjoner.

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry – IO Center

IO Center utvikler metoder og verktøy for integrerte operasjoner for oppstrøms petroleumsaktiviteter med økt oljeutvinning, økt sikkerhet og miljøstandarder og reduserte driftskostnader.

Medical Imaging Laboratory (Mi Lab)

MiLab arbeider med innovativ og brukervennlig medisinsk bildebehandling og legger grunnlag for kostnadseffektive helsetjenester og næringsvirksomhet.

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT)

SAMCoT utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

 

Andre SFI som NTNU har deltatt i, men med andre institusjoner som vertskap:

 

 

SFI logo

Kontakt

Internasjonal koordinator
Nina Sindre

Seniorrådgiver
Ruth Hagen Rødde