Laboratorier

Vannkraftlaboratoriet

 

De fleste av NTNUs over 100 laboratorier brukes til både forskning og undervisning. Noen laboratorier driftes formelt sett av SINTEF i nær samarbeid med NTNUs fagmiljøer.

Et utvalg av laboratoriene er listet på denne siden. For å kjøpe laboratorietjenester, se kontaktinformasjon ved det aktuelle laboratoriet.

 

Fakultet for arkitektur og billedkunst | Det humanistiske fakultet | Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk | Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi | Det medisinske fakultet | Fakultet for naturvitenskap og teknologi | Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse | NTNU Vitenskapsmuseet

 

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

Fullskalalaboratoriet (ROMLAB)

Dagslyslaboratorium

Institutt for byggekunst, historie og teknologi

Solcelleveggen

Digilab

 

Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Fonetisk laboratorium

Språktilegnelseslaboratorium

 

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Laboratorium for grafikk, visualisering og virtuell virkelighet

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Antennelaboratorium

Hall-Sputterlaboratoriet

Laboratorium for automatisk nettverksanalyse (ANA-lab)

MBE-laboratoriet (Molecular Beam Epitaxy)

Målehall akustikk

Nasjonalt laboratorium for overflatestudier (NALOS)

Teknologilaboratorium (Renlab)

Institutt for elkraftteknikk

Høyspenningsanlegglaboratorium

Institutt for matematiske fag

Tungregnesenteret (Notur)

Institutt for teknisk kybernetikk

Remote lab

ROBOTNOR

Unmanned Aerial Vehicles Lab (UAV-lab)

 

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for bygg, anlegg og transport

Aldring og bestandighet

FTIR-spektroskopi

Fuktlaboratoriet

Geoteknisk laboratorium

Hot-Box

Kjøresimulator

RAWI-BOX

Institutt for energi- og prosessteknikk

Aerodynamic Laboratory

Combustion Technology Laboratory

Dewatering and Food Engineering Laboratory

Energy and Indoor Environment Laboratory

Multiphase Flow Laboratory

Refrigeration Engineering Laboratory

Thermal Engineering Laboratory

Thermal Two-Phase Flow Laboratory

Vannkraftlaboratoriet

Institutt for geologi og bergteknikk

Bergmekanikklaboratoriet

Elektronmikroskoplaboratoriet

HMS-laboratorium

Ingeniørgeologisk laboratorium

Kjemisk/mineralogisk laboratorium

Mikroskoperingslaboratoriet

Oppredningslaboratoriet

Partikkellaboratoriet

Sliplaboratorium

Institutt for konstruksjonsteknikk

Material- og konstruksjonsteknisk laboratorium

Nanomechanical Lab

SIMLab (Structural Impact Laboratory)

Institutt for marin teknikk

Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab)

Aquakulturlaboratoriet (ACE)

Dynamisk forbrenningsrigg

FF Gunnerus

Havmiljøbassenget

Kavitasjonstunnelen

Marin kybernetikklaboratoriet (MCLab)

Marin simuleringslaboratoriet (HIL-lab)

Marin strukturlaboratoriet

Maskinerilaboratoriet

ROBOTNOR

Sirkulasjonstunnelen (CWT)

Slepetankene I, II og III

Unmanned Aerial Vehicles Laboratory (UAV-Lab)

Institutt for produktutvikling og materialer

Komposittlaboratorium

Korrosjonlaboratoriet

PLM/Koeningsegg laboratorium

Polymerlaboratoriet

Prototyplaboratorium

Tribologilaboratorium

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

DIM-laboratoriet

Gassteknisk senter (ENGAS-laboratoriet)

Laboratorier instituttet

Målelaboratoriet

Robotlaboratoriet

Verktøymaskinlaboratoriet

Institutt for vann- og miljøteknikk

Hydrauliske forsøksfelt

Hydrauliske laboratorier (Vassdragslaboratoriet)

Vannkjemilaboratoriet

Vannrenselaboratoriene

 

Det medisinske fakultet

Comparative medicine Core facility

Fremtidens operasjonsrom (FOR)

Medisinsk SimulatorSenter

NextMove

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Bioinformatics Core Facility (BioCore)

Cellular and molecular imaging Core Facility (CMIC)

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Enhet for anvendt klinisk forskning

Genomics Core Facility (GCF)

Proteomics and Metabolomics Core Facility (PROMEC)

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Elektronmikrosoplaboratorium

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

MR Core Facility

Ultralydlaboratorium

Institutt for samfunnsmedisin og HUNT forskningssenter

HUNT Biobanklaboratorium

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

FF Gunnerus

NanoLab

NTNU Sealab

Institutt for bioteknologi

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Laboratory

Institutt for fysikk

Centre for molecular imaging

Scanning Tunnelling Microscopy (STM)

Soft and complex matter studies

Transmission Electron Microscopy (TEM)

X-ray Scattering

Institutt for kjemi

Inductively Coupled Plasma-High-Resolution-Mass Spectrometer Laboratory

Mass Spectrometry Laboratory

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Ugelstad Laboratory

Institutt for materialteknologi

X-ray Powder Diffraction

 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Psykologisk institutt

Development Neuroscience Laboratory

Program for lærerutdanning

Skolelaboratoriet

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

HMS-laboratoriet

Solstorm Cluster

 

NTNU Vitenskapsmuseet

Konserveringslaboratoriet

Nasjonallaboratoriet for 14C-datering

 


Sun, 07 Jun 2015 10:35:28 +0200

 

ECCSEL logo

NTNU leder ECCSEL – European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure i tett samarbeid med SINTEF.

ECCSEL er blant annet bevilget 140 millioner kroner fra regjeringen og 3,3 millioner Euro fra Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.