Laboratorier

 

NanoLab. Foto.

 

De fleste laboratoriene ved NTNU benyttes til både forskning og undervisning. Noen driftes formelt sett av SINTEF i nær samarbeid med NTNUs fagmiljøer.

Denne siden viser et utvalg av laboratorier ved NTNU. Det er mulig å kjøpe laboratorietjenester. Se kontaktinformasjon ved aktuelt laboratorium.

 

arkitektur billedkunst - humanistiske - informasjonsteknologi, elektronikk, matematikk - ingeniørvitenskap - naturvitenskap - medisin - samfunnsvitenskap - Vitenskapsmuseet

 

 

Vertsfakultet og laboratorienavn

Faglig tilknyttet eller driftsansvarlig NTNU-institutt


Fakultet for arkitektur og billedkunst

Fullskalalaboratoriet (ROMLAB)

byggekunst, prosjektering og forvaltning

Dagslyslaboratorium

byggekunst, prosjektering og forvaltning

Solcelleveggen

byggekunst, historie og teknologi

Digilab

byggekunst, historie og teknologi


Det humanistiske fakultet

Fonetisk laboratorium

språk og litteratur

Språktilegnelseslaben

språk og litteratur


Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk

Laboratorium for grafikk, visualisering og virtuell virkelighet

datateknikk og informasjonsvitenskap

MBE-laboratoriet (Molecular Beam Epitaxy)

elektronikk og telekommunikasjon

Hall-Sputterlaboratoriet

elektronikk og telekommunikasjon

Nasjonalt laboratorium for overflatestudier (NALOS )

elektronikk og telekommunikasjon

Teknologilaboratorium (Renlab)

elektronikk og telekommunikasjon

Laboratorium for automatisk nettverksanalyse (ANA-lab)

elektronikk og telekommunikasjon

Antennelaboratorium

elektronikk og telekommunikasjon

Målehall Akustikk

elektronikk og telekommunikasjon

Tungregnesenteret (NOTUR)

matematiske fag

Høyspenningsanlegglaboratorium

elkraftteknikk

Remote lab

teknisk kybernetikk

ROBOTNOR

teknisk kybernetikk

Unmanned Aerial Vehicles Lab (UAV-Lab)

teknisk kybernetikk


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kjøresimulator

bygg, anlegg og transport

Geoteknisk laboratorium

bygg, anlegg og transport

Aldring og bestandighet

bygg, anlegg og transport

RAWI-BOX

bygg, anlegg og transport

Fuktlaboratoriet

bygg, anlegg og transport

Hot-Box

bygg, anlegg og transport

FTIR-spektroskopi

bygg, anlegg og transport

Combustion Technology Laboratory

energi- og prosessteknikk

Thermal Engineering Laboratory

energi- og prosessteknikk

Refrigeration Engineering Laboratory

energi- og prosessteknikk

Dewatering and Food Engineering Laboratory

energi- og prosessteknikk

Energy and Indoor Environment Laboratory

energi- og prosessteknikk

Multiphase Flow Laboratory

energi- og prosessteknik

Thermal Two-Phase Flow Laboratory

energi- og prosessteknik

Vannkraftlaboratoriet

energi- og prosessteknikk

Aerodynamic Laboratory

energi- og prosessteknikk

Oppredningslaboratoriet

geologi og bergteknikk

Mikroskoperingslaboratoriet

geologi og bergteknikk

Kjemisk/mineralogisk laboratorium

geologi og bergteknikk

Elektronmikroskoplaboratoriet

geologi og bergteknikk

HMS-laboratorium

geologi og bergteknikk

Sliplaboratorium

geologi og bergteknikk

Partikkellaboratoriet

geologi og bergteknikk

Ingeniørgeologisk laboratorium

geologi og bergteknikk

Bergmekanikklaboratoriet

geologi og bergteknikk

Material- og konstruksjonstekniske laboratorium

konstruksjonsteknikk

SIMLab (Structural Impact Laboratory)

konstruksjonsteknikk

Aquakulturlaboratoriet (ACE)

marin teknikk

Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab)

marin teknikk

Dynamisk forbrenningsrigg

marin teknikk

F/F Gunnerus (forskningsfartøy)

marin teknikk

Havmiljøbassenget

marin teknikk

Kavitasjonstunnelen

marin teknikk

Marin kybernetikklaboratoriet (MCLab)

marin teknikk

Marin simuleringslaboratoriet (HIL-lab)

marin teknikk

Marin strukturlaboratoriet

marin teknikk

Maskinerilaboratoriet

marin teknikk

ROBOTNOR

marin teknikk

Sirkulasjonstunnelen (CWT)

marin teknikk

Slepetankene (I, II og III)

marin teknikk

Unmanned Aerial Vehicles Laboratory (UAV-Lab)

marin teknikk

Polymererlaboratoriet

produktutvikling og materialer

Korrosjonlaboratoriet

produktutvikling og materialer

Tribologilaboratorium

produktutvikling og materialer

Prototypelaboratorium

produktutvikling og materialer

PLM/Koenigsegg laboratorium

produktutvikling og materialer

Komposittlaboratorium

produktutvikling og materialer

Laboratorier Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

produksjons- og kvalitetsteknikk

Gassteknisk senter (ENGAS-laboratoriet)

 

Verktøymaskinlaboratoriet

produksjons- og kvalitetsteknikk

DIM-laboratoriet

produksjons- og kvalitetsteknikk

Målelaboratoriet

produksjons- og kvalitetsteknikk

Robotlaboratoriet

produksjons- og kvalitetsteknikk

Hydrauliske laboratorier (Vassdragslaboratoriet)

vann- og miljøteknikk

Hydrologiske forsøksfelt

vann- og miljøteknikk

Vannkjemilaboratoriet

vann- og miljøteknikk

Vannrenselaboratoriene

vann- og miljøteknikk


Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Nuclear Magnetic Reonance (NMR) Laboratory

bioteknologi

NanoLab

felles

NTNU Sealab

felles

FF Gunnerus

felles

Centre for moleluar imaging

fysikk

Transmission Electron Microscopy (TEM)

fysikk

Scanning Tunnelling Microscopy (STM)

fysikk

Soft and complex matter studies

fysikk

X-ray Scattering

fysikk

Mass Spectrometry Laboratory

kjemi

Inductively Coupled Plasma-High
Resolution-Mass Spectrometer Laboratory

kjemi

Ugelstad Laboratory

kjemisk prosessteknologi

X-ray Powder Diffraction

materialteknologi


Det medisinske fakultet

Bioinformatics Core Facility (BioCore)

kreftforskning og molekylær medisin

Cellular and molecular Imaging Core Facility (CMIC)

kreftforskning og molekylær medisin

Comparative medicine Core facility

Det medisinske fakultet

Elektronmikroskoplaboratorium

laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.

Enhet for anvendt klinisk forskning

kreftforskning og molekylær medisin

Fremtidens operasjonsrom (FOR)

Det medisinske fakultet

Genomics Core Facility (GCF)

kreftforskning og molekylær medisin

Medisinsk SimulatorSenter

Det medisinske fakultet

MR Core Facility

sirkulasjon og bildediagnostikk

NeXt Move

nevromedisin og sirkulasjon og bildediagnostikk

Proteomics and Metabolomics Core Facility (PROMEC)

kreftforskning og molekylær medisin

Ultralydlaboratorium

sirkulasjon og bildediagnostikk
HUNT Biobanklaboratorium samfunnsmedisin, HUNT forskningssenter

 

 


Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Development Neuroscience Laboratory

psykologi

Skolelaboratoriet

lærerutdanning

HMS-laboratoriet

industriell økonomi og teknologiledelse

Solstorm Cluster

industriell økonomi og teknologiledelse/CenSES


NTNU Vitenskapsmuseet

Nasjonallaboratoriet for 14C-datering