NTNU laboratorier

NTNU NanoLab

NTNUs over 120 laboratorier brukes til både forskning og undervisning. Noen laboratorier driftes formelt av SINTEF i samarbeid med NTNU.

For å kjøpe laboratorietjenester, se kontaktinformasjon ved det aktuelle laboratoriet.

 

Fakultet for arkitektur og billedkunst | Fakultet for helse- og sosialvitenskap | Det humanistiske fakultet | Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk | Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi | Det medisinske fakultet | Fakultet for naturvitenskap og teknologi | Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse | Fakultet for teknologi | NTNU i Gjøvik | NTNU i Ålesund | NTNU Vitenskapsmuseet

 

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

Fullskalalaboratoriet (ROMLAB)

Dagslyslaboratorium

Institutt for byggekunst, historie og teknologi

Solcelleveggen

Digilab

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

(tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Institutt for helse- og sosialvitenskap

Motorisk laboratorium

 

Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Fonetisk laboratorium

Språktilegnelseslaboratorium

 

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Laboratorium for grafikk, visualisering og virtuell virkelighet

Trådløse Trondheim

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Antennelaboratorium

Biomedisinsk optikk

Circuit characterization

Heterodyne Interferometry

Laboratorium for automatisk nettverksanalyse (ANA-lab)

MBE – Molecular Beam Epitaxy

Målehall akustikk

Sputter «Thin Film»

Taklaboratorium

Institutt for elkraftteknikk

Vindkraftlaboratorium

Institutt for matematiske fag

Tungregnesenteret (Notur)

Institutt for teknisk kybernetikk

Remote lab

ROBOTNOR

Unmanned Aerial Vehicles Lab (UAV-lab)

 

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for bygg, anlegg og transport

Aldring og bestandighet

FTIR-spektroskopi

Fuktlaboratoriet

Geoteknisk laboratorium

Hot-Box

Kjøresimulator

RAWI-BOX

Institutt for energi- og prosessteknikk

Aerodynamic Laboratory

Dewatering and Food Engineering Laboratory

Energy and Indoor Environment Laboratory

Multiphase Flow Laboratory

Refrigeration Engineering Laboratory

Thermal Two-Phase Flow Laboratory

Vannkraftlaboratoriet

Institutt for geologi og bergteknikk

Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Mikroskoperingslaboratoriet

Elektronmikroskoplaboratoriet

Oppredningslaboratoriet

Sliplaboratoriet

Ingeniørgeologisk laboratorium

Bergmekanisk laboratorium

Magnetometrisk laboratorium

 

Institutt for konstruksjonsteknikk

Material- og konstruksjonsteknisk laboratorium

Nanomechanical Lab

SIMLab (Structural Impact Laboratory)

Institutt for marin teknikk

AquaCulture Engineering (ACE)

Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab)

Circulating Water Tunnel (CWT)

Cavitation Laboratory

F/F Gunnerus

Hybrid Power Laboratory

Marine Cybernetics Laboratory (MCLab)

Marine HIL simulation laboratory (HIL-lab)

Marine Structures Laboratory

Machinery Laboratory

Ocean Basin Laboratory

Ship Towing Tanks

SINTEF Fisheries and Aquaculture flume tank

Unmanned Aerial Vehicles Laboratory (UAV-lab)

Institutt for produktutvikling og materialer

Korrosjonlaboratoriet

Mekanisk laboratorium

Mekatronikklaboratorium

Metallografilaboratorium

Nanomekanisk laboratorium

Polymerer og kompositter, laboratorium

Prototyplaboratorium

Realiseringslaboratorium

Tribologilaboratorium

TrollLAB

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

DIM-laboratoriet

Gassteknisk senter (ENGAS-laboratoriet)

Laboratorier instituttet

Målelaboratoriet

Robotlaboratoriet

Verktøymaskinlaboratoriet

Institutt for vann- og miljøteknikk

Hydrauliske forsøksfelt

Hydrauliske laboratorier (Vassdragslaboratoriet)

Vannkjemilaboratoriet

Vannrenselaboratoriene

 

Det medisinske fakultet

Comparative Medicine Core facility (CoMED)

Enhet for anvendt klinisk forskning

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Medisinsk SimulatorSenter

NextMove

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Bioinformatics Core Facility (BioCore)

Cellular and molecular imaging Core Facility (CMIC)

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Genomics Core Facility (GCF)

Proteomics and Metabolomics Core Facility (PROMEC)

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Elektronmikrosoplaboratorium

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

MR Core Facility

Ultralydlaboratorium

Institutt for samfunnsmedisin og HUNT forskningssenter

HUNT Biobanklaboratorium

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Finmekanisk verksted

Glassblåserverksted

R/V Gunnerus

NTNU NanoLab

NTNU Sealab

Institutt for bioteknologi

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Laboratory

Institutt for fysikk

Centre for molecular imaging

Scanning Tunnelling Microscopy (STM)

Soft and complex matter

Transmission Electron Microscopy (TEM)

X-ray Scattering

Institutt for kjemi

Inductively Coupled Plasma-High-Resolution-Mass Spectrometer Laboratory

Mass Spectrometry Laboratory

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Ugelstad Laboratory

Institutt for materialteknologi

X-ray Powder Diffraction

 

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Psykologisk institutt

Development Neuroscience Laboratory

Program for lærerutdanning

Skolelaboratoriet

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

HMS-laboratoriet

Solstorm Cluster

 

Fakultet for teknologi

(tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Institutt for informatikk og e-læring

Visualiseringslaboratorium

Institutt for matteknologi

Matteknologilaboratorium

 

NTNU i Gjøvik

Avdeling for informatikk og medieteknikk

Norwegian Biometrics Laboratory

Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory – Colourlab

Norwegian Information Security Laboratory – NISLab

Norwegian Media Technology Laboratory – MTL

Testimon Forensic Laboratory

Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse

Additive Manufactoring laboratorium

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming (UU)

 

NTNU i Ålesund

Avdeling for maritim teknologi og operasjoner

Human Factor Lab

Machinery System Lab

Ship Lab

Mechatronics Lab

Simulation Training Lab

Prototype Lab

 

NTNU Vitenskapsmuseet

Konserveringslaboratoriet

Nasjonallaboratorienet for datering

 

Tue, 10 May 2016 11:27:39 +0200

 

ECCSEL logo

NTNU leder ECCSEL – European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure i tett samarbeid med SINTEF.

ECCSEL er bevilget 140 millioner fra regjeringen, 150 millioner fra Norges forskningsråd og 3,3 millioner Euro fra Horizon 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.