Laboratorier ved NTNU

NTNU Nanolab

NTNUs over 120 laboratorier brukes til både forskning og undervisning. Noen laboratorier driftes formelt av SINTEF i samarbeid med NTNU. For å kjøpe laboratorietjenester, se kontaktinformasjon ved det aktuelle laboratoriet.

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Det humanistiske fakultet

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Det medisinske fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Fakultet for teknologi

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU i Gjøvik

NTNU i Ålesund

 

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning

Fullskalalaboratoriet (ROMLAB)

Dagslyslaboratorium

Institutt for byggekunst, historie og teknologi

Solcelleveggen

Digilab


Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt for helse- og sosialvitenskap

Motorisk laboratorium


Det humanistiske fakultet

Institutt for språk og litteratur

Fonetisk laboratorium

Språktilegnelseslaboratorium


Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

National Smart Grid Laboratory

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Laboratorium for grafikk, visualisering og virtuell virkelighet

Trådløse Trondheim

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Antennelaboratorium

Biomedisinsk optikk

Circuit characterization

Heterodyne Interferometry

Laboratorium for automatisk nettverksanalyse (ANA-lab)

MBE – Molecular Beam Epitaxy

Målehall akustikk

Sputter «Thin Film»

Taklaboratorium

Institutt for elkraftteknikk

Cell divided high voltage laboratory

ELA High Voltage laboratory

Electrical machines laboratory

High current and heating laboratory

High current / circuit breaker laboratory

Power electronics laboratory

Institutt for matematiske fag

Tungregnesenteret (Notur)

Institutt for teknisk kybernetikk

Remote lab

ROBOTNOR

Unmanned Aerial Vehicles Lab (UAV-lab)


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for bygg, anlegg og transport

Aldring og bestandighet

FTIR-spektroskopi

Fuktlaboratoriet

Geoteknisk laboratorium

Hot-Box

Kjøresimulator

RAWI-BOX

Institutt for energi- og prosessteknikk

Aerodynamic Laboratory

Dewatering and Food Engineering Laboratory

Energy and Indoor Environment Laboratory

Multiphase Flow Laboratory

Refrigeration Engineering Laboratory

Thermal Two-Phase Flow Laboratory

Vannkraftlaboratoriet

Institutt for geologi og bergteknikk

Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Mikroskoperingslaboratoriet

Elektronmikroskoplaboratoriet

Oppredningslaboratoriet

Sliplaboratoriet

Ingeniørgeologisk laboratorium

Bergmekanisk laboratorium

Magnetometrisk laboratorium

Institutt for konstruksjonsteknikk

Material- og konstruksjonsteknisk laboratorium

Nanomechanical Lab

SIMLab (Structural Impact Laboratory)

Institutt for marin teknikk

AquaCulture Engineering (ACE)

Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab)

Circulating Water Tunnel (CWT)

Cavitation Laboratory

F/F Gunnerus

Hybrid Power Laboratory

Marine Cybernetics Laboratory (MCLab)

Marine HIL simulation laboratory (HIL-lab)

Marine Structures Laboratory

Machinery Laboratory

Ocean Basin Laboratory

Ship Towing Tanks

SINTEF Fisheries and Aquaculture flume tank

Unmanned Aerial Vehicles Laboratory (UAV-lab)

Institutt for produktutvikling og materialer

Korrosjonlaboratoriet

Mekanisk laboratorium

Mekatronikklaboratorium

Metallografilaboratorium

Nanomekanisk laboratorium

Polymerer og kompositter, laboratorium

Prototyplaboratorium

Realiseringslaboratorium

Tribologilaboratorium

TrollLAB

Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

3D-print

Gassteknisk senter (ENGAS-laboratoriet)

Laboratorier instituttet

Målelaboratorium

Produksjonslaboratorium

Robotlaboratorium

Institutt for vann- og miljøteknikk

Hydrauliske forsøksfelt

Hydrauliske laboratorier (Vassdragslaboratoriet)

Vannkjemilaboratoriet

Vannrenselaboratoriene


Det medisinske fakultet

Comparative Medicine Core facility (CoMED)

Enhet for anvendt klinisk forskning

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Medisinsk SimulatorSenter

NextMove

Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Bioinformatics Core Facility (BioCore)

Cellular and molecular imaging Core Facility (CMIC)

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Genomics Core Facility (GCF)

Proteomics and Metabolomics Core Facility (PROMEC)

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Elektronmikrosoplaboratorium

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

MR Core Facility

Ultralydlaboratorium

Institutt for samfunnsmedisin og HUNT forskningssenter

HUNT Biobanklaboratorium


Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Finmekanisk verksted

Glassblåserverksted

R/V Gunnerus

NTNU NanoLab

NTNU Sealab

Institutt for bioteknologi

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Laboratory

Institutt for fysikk

Centre for molecular imaging

Soft and complex matter

Transmission Electron Microscopy (TEM)

X-ray Scattering

Institutt for kjemi

Inductively Coupled Plasma-High-Resolution-Mass Spectrometer Laboratory

Mass Spectrometry Laboratory

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Ugelstad Laboratory

Institutt for materialteknologi

X-ray Powder Diffraction


Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Psykologisk institutt

Development Neuroscience Laboratory

Program for lærerutdanning

Skolelaboratoriet

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

HMS-laboratoriet

Solstorm Cluster


Fakultet for teknologi

Institutt for informatikk og e-læring

Visualiseringslaboratorium

Institutt for matteknologi

Matteknologilaboratorium


NTNU Vitenskapsmuseet

Konserveringslaboratoriet

Nasjonallaboratoriet for datering


NTNU i Gjøvik

Avdeling for informatikk og medieteknikk

Norwegian Biometrics Laboratory

Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory – Colourlab

Norwegian Information Security Laboratory – NISLab

Norwegian Media Technology Laboratory – MTL

Testimon Forensic Laboratory

Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse

Additive Manufactoring laboratorium

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming (UU)


NTNU i Ålesund

Avdeling for maritim teknologi og operasjoner

Human Factor Lab

Machinery System Lab

Ship Lab

Mechatronics Lab

Simulation Training Lab

Prototype Lab

Tue, 22 Nov 2016 15:58:54 +0100