Laboratorier ved NTNU

Listen viser et utvalg av laboratorier ved NTNU.

Det er mulig å kjøpe laboratorietjenester. Se kontaktinformasjon ved aktuelt laboratorium.

arkitektur billedkunst - humanistiske - informasjonsteknologi, elektronikk, matematikk - ingeniørvitenskap - naturvitenskap - medisin - samfunnsvitenskap - Vitenskapsmuseet

Laboratorier ved NTNU

Vertsfakultet og laboratorienavn

Faglig tilknyttet eller driftsansvarlig NTNU-institutt


Fakultet for arkitektur og billedkunst

Romlab

byggekunst, prosjektering og forvaltning

Dagslyslaboratorium

byggekunst, prosjektering og forvaltning

Solcelleveggen

byggekunst, historie og teknologi


Det humanistiske fakultet

Fonetisk lab

språk og litteratur

Datalingvistisk lab

språk og litteratur

Språklaboratoriet

språk og litteratur


Fakultet for informasjonsteknologi, elektronikk og matematikk

Lab. for grafikk, visualisering og virtuell virkelighet datateknikk og informasjonsvitenskap

MBE-lab. (Molecular Beam Epitaxy)

elektronikk og telekommunikasjon

Hall-Sputter-lab.

elektronikk og telekommunikasjon

Nasjonalt lab. for overflatestudier (NALOS )

elektronikk og telekommunikasjon

Teknologilab. (Renlab.)

elektronikk og telekommunikasjon

Lab. for automatisk nettverksanalyse (ANA-lab.)

elektronikk og telekommunikasjon

Antennelab.

elektronikk og telekommunikasjon

Målehall Akustikk

elektronikk og telekommunikasjon

Tungregnesenteret (NOTUR)

matematiske fag

Høyspenning - anl.-lab.

elkraftteknikk

Remotelab

teknisk kybernetikk

ROBOTNOR teknisk kybernetikk
Unmanned Aerial Vehicles Lab
(UAV-Lab)
teknisk kybernetikk


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kjøresimulator

bygg, anlegg og transport

Geoteknisk laboratorium

bygg, anlegg og transport

Aldring og bestandighet

bygg, anlegg og transport

RAWI-BOX

bygg, anlegg og transport

Fuktlaboratoriet

bygg, anlegg og transport

Hot-Box

bygg, anlegg og transport

FTIR-spektroskopi

bygg, anlegg og transport

Combustion Technology Laboratory

energi- og prosessteknikk

Thermal Engineering Laboratory

energi- og prosessteknikk

Refrigeration Engineering Laboratory

energi- og prosessteknikk

Dewatering and Food Engineering Laboratory

energi- og prosessteknikk

Energy and Indoor Environment Laboratory

energi- og prosessteknikk

Multiphase Flow Laboratory

energi- og prosessteknik

Hydropower Laboratory

energi- og prosessteknikk

Aerodynamic Laboratory

energi- og prosessteknikk

Micro Flow Laboratory

energi- og prosessteknikk

Oppredningslab.

geologi og bergteknikk

Mikroskoperingslaboratoriet

geologi og bergteknikk

Kjemisk- /mineralogisk laboratorium

geologi og bergteknikk

Elektronmikroskoplaboratoriet

geologi og bergteknikk

HMS-laboratorium

geologi og bergteknikk

Sliplaboratorium

geologi og bergteknikk

Partikkellaboratoriet

geologi og bergteknikk

Ingeniørgeologisk laboratorium

geologi og bergteknikk

Bergmekanikklaboratoriet

geologi og bergteknikk

Material- og konstruksjonstekniske lab konstruksjonsteknikk
SIMLAB (Structural Impact Laboratory) konstruksjonsteknikk
Applied Underwater Robotics Laboratory (AUR-Lab) marin teknikk

Dynamisk forbrenningsrigg

marin teknikk

Havmiljøbassenget

marin teknikk

Kavitasjonstunnelen

marin teknikk

Marin kybernetikklaboratoriet (MCLab)

marin teknikk

Marin strukturlaboratoriet

marin teknikk

Maskinerilaboratoriet

marin teknikk

ROBOTNOR marin teknikk

Slepetankene (I, II og III)

marin teknikk

Polymererlaboratoriet

produktutvikling og materialer

Korrosjonlaboratoriet
 

produktutvikling og materialer

Tribologilaboratorium

produktutvikling og materialer

Prototypelaboratorium

produktutvikling og materialer

PLM/Koenigsegg laboratorium

produktutvikling og materialer

Komposittlaboratorium

produktutvikling og materialer

Virtual Reality-lab.

petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Laboratorier ved Inst. for produksjons- og kvalitetsteknikk

produksjons- og kvalitetsteknikk

Interaksjonslab.

produktdesign

Gassteknisk senter (ENGAS-lab.)

 

Verktøymaskinlab.

produksjons- og kvalitetsteknikk

DIM-laboratoriet

produksjons- og kvalitetsteknikk

Målelaboratoriet

produksjons- og kvalitetsteknikk

Robotlaboratoriet

produksjons- og kvalitetsteknikk

Hydrauliske laboratorier
(Vassdragslab.)
vann- og miljøteknikk
Hydrologiske forsøksfelt vann- og miljøteknikk
Vannkjemilaboratoriet vann- og miljøteknikk
Vannrenselaboratoriene vann- og miljøteknikk


Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NTNU Sealab

 

Trondheim Marine Systems Research Infrastructure

biologi/ Trondhjem biologiske stasjon

GMP-veksthus og lab., Plantebiosenteret

biologi

N-USOC-lab., Plantebiosenteret

biologi

Funksjonell genomforsknings lab.

biologi

Molecular imaging: Dynamics of  plant processes

biologi

Biomodelleringslab.

biologi

Biokjemiteknisk lab.

bioteknologi

Norsk biopolymerlab.

bioteknologi

Automatisert screening-lab.

bioteknologi

Elektronmikroskopilab. for materialfysikk fysikk
Konfokalmikroskopi-lab. fysikk
Vindstasjon fysikk
Kjemitekniske laboratorier kjemisk prosessteknologi

Membranreaktor-lab.

kjemisk prosessteknologi

TEOM-lab.

kjemisk prosessteknologi

Hydrogen-lab.

kjemisk prosessteknologi

Overflatefysisk lab.

kjemisk prosessteknologi

ENGAS: Membranlab. og CO2 lab.

kjemisk prosessteknologi

Lab. for reaktorteknologi

kjemisk prosessteknologi

Pilotlab. for fiber- og papirfremstilling

kjemisk prosessteknologi

Klimakontrollert lab. for papirtesting

kjemisk prosessteknologi

Membraner i væskefase: Saltkraft-lab.

kjemisk prosessteknologi

Ugelstadlaboratoriet kjemisk prosessteknologi

Elektronmikroskoplaboratoriet

materialteknologi

Formlab.

materialteknologi

NTNU Nanolab.

 


Det medisinske fakultet

Bioinformatics Core Facility (BioCore) kreftforskning og molekylær medisin
Cellular and molecular Imaging Core Facility (CMIC) kreftforskning og molekylær medisin
Comparative medicine Core facility Det medisinske fakultet

Elektronmikroskoplaboratorium

laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.

Enhet for anvendt klinisk forskning kreftforskning og molekylær medisin
Fremtidens operasjonsrom (FOR) Det medisinske fakultet
Genomics Core Facility (GCF) kreftforskning og molekylær medisin
Medisinsk SimulatorSenter Det medisinske fakultet
MR Core Facility sirkulasjon og bildediagnostikk
NeXt Move nevromedisin og sirkulasjon og bildediagnostikk
Proteomics and Metabolomics Core Facility (PROMEC) kreftforskning og molekylær medisin
Ultralyd-laboratorium sirkulasjon og bildediagnostikk
HUNT Biobank-laboratorium samfunnsmedisin, HUNT forskningssenter

 

 


Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Psykologiske laboratorier

Psykologisk inst.

Skolelaboratoriet

PLU


NTNU Vitenskapsmuseet

Nasjonallaboratoriet for 14C-datering

 

Om laboratoriene

De fleste laboratoriene ved NTNU benyttes både til forskning og undervisning. Noen av laboratoriene driftes formelt sett av SINTEF, men samarbeider nært med relevante fagmiljøer ved NTNU.

NTNU Nanolab

forskere i nanolaben

Opprettelsen av NTNU Nanolab er NTNUs svar på de utfordringer og muligheter som nanoteknologien gir.