Forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en ordning med langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utfordringer på områdene energi og klima. Norges forskningsråd finansierer FME.

Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15–25 millioner kroner i opptil åtte år. (Forskningsrådet 25. mai 2016)


NTNU er vertskap for fire FME

NTNU er partner i ti FME

NTNU er vertskap for fire FME

CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies

CenSES arbeider for å styrke forståelsen av økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sider ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi, med sikte på å fremme et mer miljøvennlig energisystem.

HydroCen – Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

HydroCen er et nasjonalt samlende senter som skal sikre og videreutvikle undervisning og forskning innen vannkraftteknologi. Forskningssenteret vil gi vannkraftsektoren kunnskap og innovative løsninger i verdensklasse

ZEB – The Research Centre on Zero Emission Buildings

ZEB utvikler produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger med formål å eliminere utslipp av klimagasser. Energieffektive nullutslippsbygg omfatter boliger, næringsbygg og offentlige bygninger. Living Laboratory er et nullutslippsbygg-laboratorium der personer og familier skal bo i perioder.

ZEN – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

ZEN skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.


NTNU er partner i ti FME

BIGCCS – International CCS Research Centre

SINTEF Energi er vertskap.

CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy

SINTEF Energi er vertskap.

CenBio – Bioenergy Innovation Centre

SINTEF Energi er vertskap.

CINELDI – Centre for intelligent electricity distribution

SINTEF Energi er vertskap.

HighEFF – Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

SINTEF Energi er vertskap.

MoZEES – Mobility Zero Emission Energy Systems

Institutt for energiteknikk (IFE) er vertskap.

NCCS – Norwegian CCS Research Centre

SINTEF Energi er vertskap.

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) er vertskap.

NOWITECH – Research Centre for Offshore Wind Technology

SINTEF Energi er vertskap.

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Institutt for energiteknikk (IFE) er vertskap.

Thu, 09 Feb 2017 09:01:48 +0100

FME logo