Ekspertlister for journalister

Vitenskapshistorie og teknologihistorie

Håkon With Andersen
vitenskapshistorie med vekt på universitets- og høgskolehistorie,
norsk og internasjonal teknologihistorie

Thomas Brandt
vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie, industrielle kulturminner, italiensk historie


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.