Ekspertlister for journalister

Vitenskapshistorie og teknologihistorie

Håkon With Andersen
vitenskapshistorie med vekt på universitets- og høgskolehistorie,
norsk og internasjonal teknologihistorie

Thomas Brandt
vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie, industrielle kulturminner, italiensk historie

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.