Ekspertlister for journalister

Vitenskapshistorie og teknologihistorie

Håkon With Andersen, Institutt for historiske studier
vitenskapshistorie med vekt på universitetes- og høgskolehistorie,
norsk og internasjonal teknologihistorie
Håkon With Andersen

Thomas Brandt, Institutt for historiske studier
vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie, industrielle kulturminner, italiensk historie
Thomas Brandt

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.