Ekspertlister for journalister

Vindkraft

Ole Gunnar Dahlhaug, Institutt for energi- og prosessteknikk
vvindturbiner, havenergi, strømning, tidevannsturbiner, vannkraft, vannturbiner, pumpekraftverk, rør og rørnettverk
Ole Gunnar Dahlhaug

Jørn Vatn, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
vindkraft
Jørn Vatn

Carl Martin Larsen, Institutt for marin teknikk
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi
Carl Martin Larsen

Marius Støylen Korsnes, Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES)
Kina, innovasjon, vindkraft, bærekraft, bærekraftig utvikling, grønn omstillling
Marius Støylen Korsnes

Gudmund Eiksund, Institutt for bygg, anlegg og transport
offshore fundamentering, byggekonstruksjoner ift jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger
Gudmund Eiksund

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.