Ekspertlister for journalister

Vannkraft

Hege Brende, Institutt for energi- og prosessteknikk
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse
Hege Brende

Ånund Killingtveit, Institutt for vann- og miljøteknikk
vannkraft, vassdrag, flom, miljødesign
Ånund Killingtveit

Ole Gunnar Dahlhaug, Institutt for energi- og prosessteknikk
vannkraft, pumpekraftverk, rør og rørnettverk, vannturbiner, tidevannsturbiner, strømning, havenergi, vindturbiner
Ole Gunnar Dahlhaug

Knut Alfredsen, Institutt for vann- og miljøteknikk
vannkraft, vassdrag, flom, miljødesign
Knut Alfredsen

Torbjørn K. Nielsen, Institutt for energi- og prosessteknikk
vannkraft, pumper og pumpesystemer, rør og rørnettverk, strømning
Torbjørn K. Nielsen

Leif Lia, Institutt for vann- og miljøteknikk
vannkraft, dammer, demninger
Leif Lia

Bjørn Nilsen, Institutt for geologi og bergteknikk
vannkraft: tunneller, undergrunnsanlegg, dammer
ras: tunneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred
Bjørn Nilsen

Stein-Erik Fleten, Institutt for industriell økonomi og teknologledelse
grønne sertifikater og støtteordninger, investeringer, energimarkeder, råvarepriser, kraftmarkedet, bedriftsøkonomi, finans, økonomisk risiko, finansiell risiko
Stein-Erik Fleten

Nils Rüther, Institutt for vann- og miljøteknikk
vannkraft, vassdrag, miljødesign, flom
Nils Rüther

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.