Ekspertlister for journalister

Vannkraft

Hege Brende
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse

Ånund Killingtveit
vannkraft, vassdrag, flom, miljødesign

Ole Gunnar Dahlhaug
vannkraft, pumpekraftverk, rør og rørnettverk, vannturbiner, tidevannsturbiner, strømning, havenergi, vindturbiner

Knut Alfredsen
vannkraft, vassdrag, flom, miljødesign

Torbjørn K. Nielsen
vannkraft, pumper og pumpesystemer, rør og rørnettverk, strømning

Leif Lia
vannkraft, dammer, demninger

Bjørn Nilsen
vannkraft: tuneller, undergrunnsanlegg, dammer
ras: tuneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred

Stein-Erik Fleten
grønne sertifikater og støtteordninger, investeringer, energimarkeder, råvarepriser, kraftmarkedet, bedriftsøkonomi, finans, økonomisk risiko, finansiell risiko

Nils Rüther
vannkraft, vassdrag, miljødesign, flom

Magnus Korpås
kraftmarkeder, balansekraft, integrasjon av vind-, vann- og solkraft i kraftsystemet, energilagring, klimavennlige energisystemer, integrasjon av elbiler og batterier i kraftsystemet


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.