Ekspertlister for journalister

Vann og avløp

Sveinung Sægrov, Institutt for vann- og miljøteknikk
drikkevann, vannforsyning, avløp, flom
Sveinung Sægrov

Ole Gunnar Dahlhaug, Institutt for energi- og prosessteknikk
rør og rørnettverk, pumpekraftverk, vannkraft, vannturbiner, tidevannsturbiner, strømning, havenergi, vindturbiner
Ole Gunnar Dahlhaug

Torbjørn K. Nielsen, Institutt for energi- og prosessteknikk
pumper og pumpesystemer, rør og rørnettverk, strømning, vannkraft
Torbjørn K. Nielsen

Tor Ove Leiknes, Institutt for vann- og miljøteknikk
drikkevann, vannforsyning, rensing av avløpsvann
Tor Ove Leiknes

Razak Seidu, Avdeling for ingeniør- og realfag
vann- og miljøteknikk
Razak Seidu

Stein Wold Østerhus, Institutt for vann- og miljøteknikk
drikkevann, vannforsyning, rensing av avløpsvann
Stein Wold Østerhus

Sveinn T. Thorolfsson, Institutt for vann- og miljøteknikk
vann og avløp, vannforsyning, overvann, miljøgifter, vannets kretsløp i bebygde områder
Sveinn Thorolfsson

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.