Ekspertlister for journalister

Transport

Stein Haugen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser
Stein Haugen

Magnus Langseth, CASA og Institutt for konstruksjonsteknikk
lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri
Magnus Langseth

Sverre Quale, Institutt for energi- og prosessteknikk
luftfart og jernbane, klima og CO2, sikkerhet og risiko, ledelse
Sverre Quale

Tor Medalen, Institutt for byforming og planlegging
kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling, arealplanlegging og arealbruk, veg og trafikk, parkering
Tor Medalen

Arvid Aakre, Institutt for bygg, anlegg og transport
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker
Arvid Aakre

Torbjørn Rundmo, Psykologisk institutt
transportsikkerhet
Torbjørn Rundmo

Anders Hammer Strømman, Institutt for energi- og prosessteknikk / Program for industriell økologi
bærekraft: transport (elbiler, hybridbiler, brenselceller, biodrivstoff, internasjonal transport), energi (bioenergi, vind, solceller, karbonfangst- og lagring) og matproduksjon, internasjonal handel og miljø
Anders Hammer Strømman

Nils Olsson, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko
Nils Olsson

Christian Klöckner, Psykologisk institutt
valg transportmidler, miljøinvesteringer (nullutslippshus, elbil), reduksjon klimautslipp, energieffektivisering, bærekraftig konsum
Christian Klöckner

 

Se også:
Byutvikling
Elbiler
Kjøretøyer
Olje og gass
Skip og marine konstruksjoner
Veg og trafikk

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.