Ekspertlister for journalister

Trafikk, veg og byutvikling

Tor Medalen, Institutt for byforming og planlegging
veg og trafikk, parkering, kollektivtransport, reisevaner, transportplanlegging, byutvikling og bærekraftig by- og regionplanlegging, arealplanlegging, arealbruk
Tor Medalen

Inge Hoff, Institutt for bygg, anlegg og transport
vegbygging, asfalt, pukk og grus, telehiv, vedlikehold og rehabilitering av veger, georadar
Inge Hoff

Inggard Lereim,Institutt for nevromedisin
trafikkmedisin, ulykkesforebyggende medisin, antidoping, idrettsmedisin
Inggard Lereim

Ola Svein Stugu, Institutt for historiske studier
by- og regionhistorie, kulturminne, nasjonal identitet
Ola Svein Stugu

Rikke Jørgensen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
svevestøv, inneklima
Rikke Jørgensen

Christian Klöckner, Psykologisk institutt
valg transportmidler, miljøinvesteringer (elbil, nullutslippshus), energieffektivisering, bærekraftig konsum, reduksjon klimautslipp
Christian Klöckner

Alex Klein-Paste, Institutt for bygg, anlegg og transport
veisalting, vinterdrift av vei og rullebane, iskrystaller
Alex Klein-Paste

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.