Ekspertlister for journalister

Teater og drama

Anna Lena Østern
estetiske fag: litteratur, drama og teater

Bjørn Konrad Rasmussen
teater (performance, nyere produksjonsformer), kultur for og med barn, kunstpedagogikk, kulturpolitikk, utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene)

Svein Gladsø
teater, teaterpolitikk, kulturpolitikk, teaterhistorie

Heli Aaltonen
barne- og ungdomskultur, barne- og ungdomsteater

Ellen Foyn Bruun
drama og teater som kreativ læringsform, dramaturgi og dramaterapi, teatervitenskap, kultur- og teaterpolitikk

Elizabeth Svarstad
norsk og europeisk dansehistorie, stildans, renessansedans, fransk barokkdans, menuett, kontradans, teaterdans, dansenotasjon, dans som dannelse, kontradans, dans for musikere

 

Se også:
Kunst
Litteratur

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.