Ekspertlister for journalister

Team og tverrfaglig samarbeid

Endre Sjøvold
team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, ledelse, omstilling, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner

 

Se også:
Arbeid og arbeidsliv
Endringsprossesser
Ledelse
Organisasjon
Prosjektledelse

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.