Ekspertlister for journalister

Sykefravær - trygd og pensjon

Steinar Krokstad, Institutt for samfunnsmedisin
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Steinar Krokstad

Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi
Steinar Westin

Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin
trygd, pasienter og helsevesen, helseøkonomi, helsereformer
Jon Magnussen

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.