Ekspertlister for journalister

Sykefravær – trygd og pensjon

Steinar Krokstad
folkehelse, samfunnsmedisin, trygdemedisin, sosialmedisin, HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

Steinar Westin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi

Jon Magnussen
trygd, pasienter og helsevesen, helseøkonomi, helsereformer

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.