Ekspertlister for journalister

Svangerskap og nyfødt

Dag Bratlid, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
premature, medfødte misdannelser, miljøgifter i morsmelk, miljøgifter og barn, barnehelse og ernæring, behandling av alvorlig syke, norsk helsetjeneste
Dag Bratlid

Marit Indredavik, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
psykisk helse hos barn født med lav fødselsvekt, barne- og ungdomspsykiatri
Marit Indredavik

Kari Risnes, Institutt for samfunnsmedisin
fostervekst, vekt nyfødte, fosterliv og senere sykdom og levealder, barnesykdommer
Kari Risnes

Audrey van der Meer, Psykologisk institutt
spedbarn, hjerneutvikling, sanseoppfatning, motorikk, prematur
Audrey van der Meer

Lars Johan Vatten, Institutt for samfunnsmedisin
epidemiologi (om folkehelse): kreftsykdommer, hjerte-/karsykdommer, fødselsvekt, svangerskapsforgiftning (preeklampsi), livsløpsepidemiologi
Lars Johan Vatten

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.