Ekspertlister for journalister

Storbritannia og engelsk

Gary Love
britisk historie, kultur og politikk, Brexit

Annjo Klungervik Greenall
engelsk, engelsk som verdensspråk, oversette engelsk, engelsk i norsk populærmusikk, sangoversettelser, film- og TV-teksting

Kristian Steinnes
EU, EU og den europeiske integrasjonen, Brexit, dagsaktuelle problemstillinger i EU/Europa, moderne økonomisk og politisk europeisk historie, sosialdemokratiet, europeisk sosialdemokrati

Brit Kirsten Mæhlum
dialekter og dialektendringer, engelsk: påvirkning i norsk, engelsk: status i Norge, minoritetsspråk – majoritetsspråk, «riktig» språk

Eivind Nessa Torgersen
engelsk i London, multikulturell engelsk i London, dialektkontakt, språkvariasjon, språkendringer, fonetikk, flerspråklighet, ungdomsspråk

Anne Dahl
engelsk: innlæring, i Norge, i skolen, som internasjonalt kommunikasjonsspråk – språklæring, andrespråkstilegnelse, flerspråklighet

Randi Bjørshol Wærdahl
viktingtid og middelalder: sagalitteraturen, politiske forhold, Norges forhold til øyene i vest og Skottland, kvinners stilling og posisjon, fru Inger til Austrått


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.