Ekspertlister for journalister

Språk og språkopplæring

Terje Lohndal, Institutt for språk og litteratur
lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, dialekter, språk og filosofi, språk og biologi
Terje Lohndal

Lars Sigfred Evensen, Institutt for språk og litteratur
språk, skriving, nasjonale prøver i skriving
Lars Sigfred Evensen

Mila Vulchanova, Institutt for språk og litteratur
språktilegnelse, læring andrespråk, språkutvikling, språk og tenkning, språktalent, biologi og læring, lærevansker, utviklingsforstyrrelser (autisme, Asperger)
Mila Vulchanova

Tor Anders Åfarli, Institutt for språk og litteratur
lingvistikk, grammatikk
Tor Anders Åfarli

Kjellrun Englund, Psykologisk institutt
tidlig språkutvikling
Kjellrun Englund

Hermundur Sigmundsson, Psykologisk institutt
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet
Hermundur Sigmundsson

Kristin Melum Eide, Institutt for språk og litteratur
grammatikk, universalgrammatikk, dialekter, språklig variasjon og nyskaping, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne, norsk som førstespråk og andrespråk
Kristin Melum Eide

Dawn Marie Behne, Psykologisk institutt
multisensorisk persepsjon (oppfatning via flere sanser), talepersepsjon, flerspråklighet, tale- og språkutvikling
Dawn Marie Behne

Nora Bilalovic Kulset, Institutt for musikk
musikk og: språk, andrespråk, minoriteter, helse, eldre, hjernen
Nora Bilalovic Kulset

Jacques Koreman, Institutt for språk og litteratur
talespråk, fonetikk, taleteknologi
Jacques Koreman

Wim van Dommelen, Institutt for språk og litteratur
uttale, norsk som morsmål, norsk som andrespråk
Wim van Dommelen

Ellen Andenæs, Institutt for språk og litteratur
språk, språklæring, språk og minoriteter, språkopplæring i arbeidslivet, samtaleforskning, norskhet, kjønn og etnisitet, maskulinitet
Ellen Andenæs

Heidi Brøseth, Institutt for språk og litteratur
grammatikk, høflighet, menneske og maskin
Heidi Brøseth

Ivar Berg, Institutt for språk og litteratur
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt
Ivar Berg

Tor Erik Jenstad, Institutt for språk og litteratur
dialekter, banning, skjellsord
Tor Erik Jenstad

Kjersti Faldet Listhaug, Institutt for språk og litteratur
språktilegnelse, læring andrespråk
Kjersti Faldet Listhaug

Guro Busterud, Institutt for språk og litteratur
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk
Guro Busterud

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.