Ekspertlister for journalister

Sosiale medier

Halvdan Haugsbakken, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
sosiale medier, skole, utdanning, web 2.0, delingskultur, intern og ekstern kommunikasjon, nye medier, internettkultur, offentlig sektor, sosiale medier i organisasjoner, organisasjoner
Halvdan Haugsbakken

Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
sosiale medier, IKT i offentlig sektor, skoleledelse, digital økonomi, forretningsmodeller og forretningsutvikling
Arne Krokan

Berit Skog, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
barn, unge og voksnes bruk av sosiale medier: Facebook, Twitter, blogg, Instagram og mobil/sms
digitale kulturer, det digitale språket
Berit Skog

 

Se også:
Dataspill
Film og fjernsyn
Fotografier og bilder
Medier
Multimedia og interaktiv media
Populærkultur

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.