Ekspertlister for journalister

Snø og is

Anders Schomacker, Institutt for geologi og bergteknikk
isbreer, istider, kvartærgeologi, vulkanutbrudd, vulkansk aske, Grímsvötn (innsjøer) og Eyjafjallajökull (isbre) - begge med magma/vulkan under
Anders Schomacker

Alex Klein-Paste, Institutt for bygg, anlegg og transport
iskrystaller, veisalting, vinterdrift av vei og rullebane
Alex Klein-Paste

Kaj Riska, Centre for Ships and Ocean Structures
skip/fartøyer i is, isskader og belastninger på fartøy, ulykker med fartøyer i is, vintersjøfart
Kaj Riska

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.