Ekspertlister for journalister

Skole - ledelse og politikk

Gunn Imsen, Pedagogisk institutt
utdanningspolitikk, skole- og klasseromsforskning, undervisning og læring, likestilling
Gunn Imsen

Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
skoleledelse, IKT i offentlig sektor, digital økonomi, forretningsmodeller og forretningsutvikling, sosiale medier
Arne Krokan

Lars Sigfred Evensen, Institutt for språk og litteratur
nasjonale prøver i skriving, skriving, språk
Lars Sigfred Evensen

May Britt Postholm, Program for lærerutdanning
pedagogikk, lærerutdanning, undervisning, klasseledelse, forskning og utvikling for lærere og lærerstudenter, kvalitativ forskningsmetode, skoleutvikling, kompetanseutvikling
May Britt Postholm

Svein Lorentzen, Program for lærerutdanning
høyere utdanning, fag- og forskningsformidling
Svein Lorentzen

Torberg Falch, Institutt for samfunnsøkonomi
utdanningsvalg, frafall i videregående, lærerkvalitet
Torberg Falch

Bjarne Strøm, Institutt for samfunnsøkonomi
utdanningsvalg, frafall i videregående, lærerkvalitet
Bjarne Strøm

Eirik J. Irgens, Program for lærerutdanning
skoleledelse, ledelse, endringsledelse, organisasjon
Eirik Irgens

Vidar Gynnild, Program for lærerutdanning
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning
Vidar Gynnild

Thomas Dahl, Program for lærerutdanning
frafall i skolen, skoleforskning, skoleutvikling, skoleledelse, læringsteori
Thomas Dahl

Lise Vikan Sandvik, Program for lærerutdanning
forskning på skrive, skole og klasserom, utvikling, vurdering, innovative læringsformer
Lise Vikan Sandvik

Bård Knutsen, Program for lærerutdanning
høytpresterende elever, naturfag og biologiundervisning, utforskende naturfagundervisning, nivådifferensiering, uteskoleundervisning
Bård Knutsen

Trond Buland, Program for lærerutdanning
frafall i videregående skole, rådgivning i skolen, kjønn og utdanningsvalg, lekser, fag- og yrkesopplæring, skoleutvikling
Trond Buland

Agneta Knutas, Program for lærerutdanning
dannelse, folkehøgskole, lærerteam, demokrati og den nordiske modellen
Agneta Knutas

Cecilie Haugen, Program for lærerutdanning
utdanningspolitikk
Cecilie Haugen

Hans Bonesrønning, Institutt for samfunnsøkonomi
utdanningspolitikk, skolereformer: utarbeiding av og konsekvenser av
Hans Bonesrønning

Hans Petter Ulleberg, Pedagogisk institutt
skolebygg og skolemiljø, pedagogikk, elevers sosialisering og dannelse i skolen
Hans Petter Ulleberg

Brita Bungum, Program for lærerutdanning
tidsstrukturer i skoledagen, fravær i skolen, kontantstøtte, «tidsklemma», foreldres arbeidsliv, barns hverdag, arbeidsorganisering i hjemmet
Brita Bungum

Kjell Atle Halvorsen, Program for lærerutdanning
skoleledelse, IKT og skoleledelse, IKT i skolen
Kjell Atle Halvorsen

Halvdan Haugsbakken, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
sosiale medier, skole, utdanning, web 2.0, delingskultur, intern og ekstern kommunikasjon, nye medier, internettkultur, offentlig sektor, sosiale medier i organisasjoner, organisasjoner
Halvdan Haugsbakken

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.