Ekspertlister for journalister

Skolefag

Anna-Lena Østern, Program for lærerutdanning
estetiske fag: litteratur, drama og teater
Anna Lena Østern

Hermundur Sigmundsson, Psykologisk institutt
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet
Hermundur Sigmundsson

Mats Harald Andreas Ehrnstrøm, Institutt for matematiske fag
matematikk, innovativ utdanning, bølgeligninger og andre differensialligninger
Mats Hartald Andreas Ehrnstrøm

Vidar Gynnild, Program for lærerutdanning
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning
Vidar Gynnild

Tone Pernille Østern, Program for lærerutdanning
kunstfag, dans i skolen
Tone Pernille Østern

Hildegunn Otnes, Program for lærerutdanning
IKT i skolen
Hildegunn Otnes

Kjersti Wæge, Program for lærerutdanning
matematikk fagdidaktikk
Kjersti Wæge

Dag Atle Lysne, Program for lærerutdanning
naturfag, praktisk arbeid i naturfag, forskning på klasserom, teknologi og design i skolen, etter- og videreutdanning av lærere, kompetanse i skolen, kompetanseutvikling
Dag Atle Lysne

John Alexander Strømme, Program for lærerutdanning
IKT i skolen
John Alexander Strømme

Per-Odd Eggen, Program for lærerutdanning
kjemi (faget), naturfag, realfag, faglig sterke elever
Per-Odd Eggen

Bård Knutsen, Program for lærerutdanning
høytpresterende elever, naturfag og biologiundervisning, utforskende naturfagundervisning, nivådifferensiering, uteskoleundervisning
Bård Knutsen

Inger Dagrun Langseth, Program for lærerutdanning
IKT og fagdidaktikk, individuell vurdering
Inger Dagrun Langseth

Peter van Marion, Program for lærerutdanning
realfag
Peter van Marion

Kjell Atle Halvorsen, Program for lærerutdanning
IKT i skolen, IKT og skoleledelse, skoleledelse
Kjell Atle Halvorsen

Jørgen Yri, Institutt for språk og litteratur
IKT i spanskundervisning, spansk, forhold i og mellom Haiti og Den dominikanske republikk
Jørgen Yri

Egil Galaaen Gjølme, Program for lærerutdanning
uteskole, vannaktiviteter, lærerutdanning, didaktikk
Egil Galaaen Gjølme

 

Se også:
Læring
Pedagogikk og lærerutdanning

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.