Ekspertlister for journalister

Skolefag

Anna Lena Østern
estetiske fag: litteratur, drama og teater

Hermundur Sigmundsson
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet

Mats Harald Andreas Ehrnstrøm
matematikk, innovativ utdanning, bølgeligninger og andre differensialligninger

Vidar Gynnild
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning

Tone Pernille Østern
kunstfag, dans i skolen

Hildegunn Otnes
IKT i skolen

Kjersti Wæge
matematikk fagdidaktikk

Dag Atle Lysne
naturfag, praktisk arbeid i naturfag, forskning på klasserom, teknologi og design i skolen, etter- og videreutdanning av lærere, kompetanse i skolen, kompetanseutvikling

John Alexander Strømme
IKT i skolen

Per-Odd Eggen
kjemi (faget), naturfag, realfag, faglig sterke elever

Bård Knutsen
høytpresterende elever, naturfag og biologiundervisning, utforskende naturfagundervisning, nivådifferensiering, uteskoleundervisning

Inger Dagrun Langseth
IKT og fagdidaktikk, individuell vurdering

Peter van Marion
realfag

Kjell Atle Halvorsen
IKT i skolen, IKT og skoleledelse, skoleledelse

Jørgen Yri
IKT i spanskundervisning, spansk, forhold i og mellom Haiti og Den dominikanske republikk

Egil Galaaen Gjølme
uteskole, vannaktiviteter, lærerutdanning, didaktikk

Lars August Fodstad
norskfaget i skolen, læreplaner i norskfaget, lærebøker i norsk, litteratur i skolen, det moderne gjennombrudd i litteratur, realisme i litteratur

 

Se også:
Læring
Pedagogikk og lærerutdanning

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.