Ekspertlister for journalister

Skip og marine konstruksjoner

Sveinung Løset, Institutt for bygg, anlegg og transport
marin teknologi, arktisk offshore, arktisk teknologi
Sveinung Løset

Thor I. Fossen, Institutt for teknisk kybernetikk
navigasjon og fartøystyring, marin robotikk, ubemannede systemer
Thor I. Fossen

Ingrid Bouwer Utne, Institutt for marin teknikk
skip og vindkraft, olje og gass: sikkerhet og driftsteknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet og analyser av bærekraftig teknologi
Ingrid Bouwer Utne

Sigbjørn Sangesland, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt fysikk
subsea (utstyr, teknologi, metoder offshore), oljeboring
Sigbjørn Sangesland

Mary Ann Lundteigen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
undervannsteknologi, styringssystemer offshore, sikkerhetssystemer offshore
Mary Ann Lundteigen

Asgeir J. Sørensen, Institutt for marin teknikk
styringssystemer skip og plattformer, marin robotikk, undervannsteknikk, marin teknikk
Asgeir J. Sørensen

Geir Johnsen, Institutt for biologi
marin optikk, marin økologi, fotosyntese, fargepigmenter i organismer, organismer i havet
Geir Johnsen

Hans Jørgen Roven, Institutt for materialteknologi
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising
Hans Jørgen Roven

Carl Martin Larsen, Institutt for marin teknikk
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi
Carl Martin Larsen

Kaj Riska, Centre for Ships and Ocean Structures
skip/fartøyer i is, isskader og belastninger på fartøy, ulykker med fartøyer i is, vintersjøfart
Kaj Riska

Fredrik Skoglund, Vitenskapsmuseet
skipsvrak, marinarkeologi, dypvannsarkeologi
Fredrik Skoglund

 

Se også
Navigasjon og fartøystyring
Olje og gass

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.