Ekspertlister for journalister

Risiko og sikkerhet

Magnus Langseth, CASA og Institutt for konstruksjonsteknikk
risiko- og sårbarhetsanalyser, beskyttelse, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), innovasjon i industrien, samspill forskning-industri
Magnus Langseth

Jan Hovden, Institutt for industriell økonomi og tekologiledelse
sikkerhet, samfunnssikkerhet
Jan Hovden

Stein Haugen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser
Stein Haugen

Carl Martin Larsen, Institutt for marin teknikk
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi
Carl Martin Larsen

Torbjørn Rundmo, Psykologisk institutt
transportsikkerhet
Torbjørn Rundmo

Per Morten Schiefloe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
samfunnssikkerhet, organisasjon og sikkerhet, organisasjon, organisasjonskultur, endringsprosesser, nettverk, sosial kapital
Per Morten Schiefloe

Stig Frode Mjølsnes, Institutt for telematikk
informasjonssikkerhet, kryptering, kryptografi, kryptologi
Stig Frode Mjølsnes

Arvid Aakre, Institutt for bygg, anlegg og transport
trafikkteknikk, trafikksikkerhet, trafikkavvikling, kø og forsinkelser, prioritering, regulering og styring av trafikk, utslipp og miljøkonsekvenser, modellering og simulering av trafikk, intelligente transportsystemer (ITS), utforming av veg og gatenett, føreratferd, effektivitet og sikkerhet, ny teknologi i kjøretøy, analyse og rekonstruksjon av vegtrafikkulykker
Arvid Aakre

Nils Olsson, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko
Nils Olsson

Bjarne E. Helvik, Institutt for telematikk
driftssikkerhet, pålitelighet og feiltoleranse i IKT-systemer, robuste nett og kommunikasjonssystemer
Bjarne E. Helvik

Sverre Quale, Institutt for energi- og prosessteknikk
sikkerhet og risiko, klima og CO2, ledelse, luftfart og jernbane
Sverre Quale

Britt-Marie Drottz Sjøberg, Psykologisk institutt
radioaktiv stråling: oppfatning av og kommunikasjon ved risiko
Britt-Marie Drottz Sjøberg

Stein-Erik Fleten, Institutt for industriell økonomi og teknologledelse
økonomisk risiko, finansiell risiko, energimarkeder, råvarepriser, investeringer, grønne sertifikater og støtteordninger, kraftmarkedet, bedriftsøkonomi, finans
Stein-Erik Fleten

Lars Strømmen, sikkerhets- og beredskapsleder NTNU
informasjonssikkerhet, beredskap, risikostyring
Lars Strømmen

Kristian Gjøsteen, Institutt for matematiske fag
informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer, kryptografi, elektroniske valg, elektronisk identifikasjon
Kristian Gjøsteen

Gunnar Fermann, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk, internasjonal politikk, ISIL/IS, miljøpolitikk
Gunnar Fermann

Endre Sjøvold, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
teamprestasjon under usikkerhet - kriser - militære operasjoner, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, ledelse, omstilling, gruppeprosesser, sykehus
Endre Sjøvold

Eirik Albrechtsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
sikkerhet, arbeidsulykker, industriell sikkerhet, samfunnssikkerhet, risikostyring
Eirik Albrechtsen

Maria Bartnes Line, Institutt for telematikk
informasjonssikkerhet, personvern, håndtering av sikkerhetsbrudd, risikovurderinger, sikkerhet i smartgrids
Maria Bartnes Line

Hanne Rustad, Institutt for språk og litteratur
risikokommunikasjon, helsekommunikasjon, språklig kommunikasjon, latter, høflighet
Hanne Rustad

Thomas Jelle, Institutt for telematikk
trådløse nettverk, sikkerhet trådløse nettverk, forretningsmodeller bredbånd, mobile applikasjoner
Thomas Jelle

Jan Erik Vinnem, Institutt for marin teknikk
olje og gass – alle aspekter knyttet til store ulykker; brann, eksplosjon, kollisjon, kantring mv.
Jan Erik Vinnem

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.