Ekspertlister for journalister

Ras/skred, jordskjelv og bygg

Steinar Nordal, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggekonstruksjoner ift jordskjelv, jordras, leirras, skred og utglidninger
Steinar Nordal

Lars Olav Grande, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggekonstruksjoner ift jordras, leirras, skred og utglidninger
Lars Olav Grande

Thomas Benz, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggekonstruksjoner ift jordras, leirras, skred og utglidninger
Thomas Benz

Jan Ketil Rød, Geografisk institutt
kart, geografiske informasjonssystemer (GIS), sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer
Jan Ketil Rød

Magnus Langseth, CASA og Institutt for konstruksjonsteknikk
konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), innovasjon i industrien, samspill forskning-industri
Magnus Langseth

Bjørn Nilsen, Institutt for geologi og bergteknikk
ras: tunneller, undergrunnsanlegg, fjellskjæringer, fjellskred
vannkraft: tunneller, undergrunnsanlegg, dammer
Bjørn Nilsen

Svein Remseth, Institutt for konstruksjonsteknikk
jordskjelv, jordskjelvsikre konstruksjoner
Svein Remseth

Alex Hansen, Institutt for fysikk
jordskjelv og naturkatastrofer og materialer
Alex Hansen

Arnfinn Emdal, Institutt for bygg, anlegg og transport
byggekonstruksjoner ift jordras, leirras, skred og utglidninger
Arnfinn Emdal

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.