Ekspertlister for journalister

Psykologi

Karl Jacobsen, Psykologisk institutt
klinisk psykologi, klinisk barnepsykologi, funksjonshemmede og følelseslivet, stress
Karl Jacobsen

Patrick A. Vogel, Psykologisk institutt
tvangslidelser, samlemani, sosial angst, prestasjonsangst, overdreven sjenerthet, stress, personlighet og psykopati, forskning på behandling, telematikk i terapi
Patrick A. Vogel

Marit Christensen, Psykologisk institutt
arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø
Marit Christensen

Hans Morten Nordahl, Psykologisk institutt
angstlidelser, bekymring, depressiv grubling, traumer og posttraumatisk lidelse, personlighetsforstyrrelse
Hans Morten Nordahl

Hermundur Sigmundsson, Psykologisk institutt
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet
Hermundur Sigmundsson

Geir Arild Espnes, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
psykologi, helsepsykologi, folkehelsearbeid, helsevitenskap, trening, helsefremming, helsearbeid i tredje verden, global helse, fattige land, Sør-Stillehavet, Papua New Guinea
Geir Arild Espnes

Bente Gunnveig Berg, Psykologisk institutt
insekters nervesystem, luktesansen, komparativ nevrovitenskap
Bente Gunnveig Berg

Leif Edward Ottesen Kennair, Psykologisk institutt
sex, evolusjonspsykologi, partnervalg og sexatferd, angst, tvangslidelser, psykoterapi
Leif Edward Ottesen Kennair

Eva Oddrun Langvik, Psykologisk institutt
personlighet, personlighetstesting, trekkteori, testmetoder, psykometri, yrkesseleksjon
Eva Langvik

Roger Hagen, Psykologisk institutt
angst, depresjon, psykoser, psykiske lidelser, psykoterapi, kognitiv terapi, metakognitiv terapi
Roger Hagen

Robert Biegler, Psykologisk institutt
fornuft, hukommelse, usikkerhet, samarbeide, altruisme, stedsans, dyreintelligens
Robert Biegler

Gunhild Birgitte Sætren, Psykologisk institutt
endring i organisasjoner, menneske og teknologi i organisasjoner, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonspsykologi
Gunhild Birgitte Sætren

Joar Øveraas Halvorsen, Psykologisk institutt
voldtekt/seksuelle overgrep, tortur, posttraumatisk stress/stresslidelse og psykologisk behandling
Joar Øveraas Halvorsen

Gerit Pfuhl, Psykologisk institutt
autisme, kognitive forventninger
Gerit Pfuhl

Siri Weider, Psykologisk institutt
nevropsykologi, psykologi, kognitiv funksjon, intelligens, spiseforstyrrelser, anorexia nervosa, bulimia nevrosa
Siri Weider

Nora Bilalovic Kulset, Institutt for musikk
musikk og: språk, andrespråk, minoriteter, helse, eldre, hjernen
Nora Bilalovic Kulset

Fay Giæver, Psykologisk institutt
arbeids- og organisasjonspsykologi, følelser i arbeidslivet, endringsprosesser, tilrettelegging og intervensjoner
Fay Giæver

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.