Ekspertlister for journalister

Politikk

Jo Jakobsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, atomvåpenpolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, opprustning, politisk risiko for multinasjonale selskaper, ISIL/IS, Irak og Syria
Jo Jakobsen

Gunnar Fermann, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
utenrikspolitikk, internasjonal politikk, sikkerhetspolitikk, ISIL/IS, miljøpolitikk
Gunnar Fermann

Toril Aalberg, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
valg, politiske partier, meningsmålinger, medier
Toril Aalberg

Anders Todal Jenssen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
valg, politiske partier
Anders Todal Jenssen

Torbjørn Lindstrøm Knutsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
utenrikspolitikk, internasjonal politikk, amerikansk politikk, valg i USA, Nobels fredspris
Torbjørn Lindstrøm Knutsen

Paul Midford, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Kina, territorielle konflikter Kina og Japan, Japan, japansk politikk, Korea, Øst-Asia, Sørøst-Asia (politikk og sikkerhet), USA, amerikansk utenrikspolitikk
Paul Midford

Helge Høibraaten, Institutt for filosofi og religionsvitenskap
politisk filosofi, kulturkritikk
Helge Høibraaten

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering
Anette Homlong Storeide

Asgeir Tomasgard, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem
Asgeir Tomasgard

Erik Nesset, Avdeling for internasjonal business
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst
Erik Nesset

Per Marius Frost-Nielsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
militærmakt, krig, internasjonal politikk, forsvarspolitikk
Per Marius Frost-Nielsen

Bjørn Konrad Rasmussen, Institutt for kunst- og medievitenskap
utdanningspolitikk estetiske fag (inklusive humaniora ved universitetene), kulturpolitikk, teater (performance, nyere produksjonsformer), kultur for og med barn, kunstpedagogikk
Bjørn Konrad Rasmussen

Jennifer Leigh Bailey, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
USA, politikk og valg i USA, fundamentalisme i nyere tid, Boston Red Sox, NATO
Jennifer Leigh Bailey

George Chabert, Institutt for språk og litteratur
Frankrike: politikk i dag, politisk historie, kulturhistorie, samfunn
George Chabert

Knut Erik Solem, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
politisk modernisering, trender, fremtidsforskning
Knut Erik Solem

Gary Love, Institutt for språk og litteratur
Storbritannia: politikk, historie, kultur
Gary Love

Agneta Knutas, Program for lærerutdanning
demokrati og den nordiske modellen, dannelse, folkehøgskole, lærerteam
Agneta Knutas

Kristian Gjøsteen, Institutt for matematiske fag
elektroniske valg, elektronisk identifikasjon, kryptografi, informasjonssikkerhet, IT-sikkerhet, sikkerhet i IT-infrastrukturer
Kristian Gjøsteen

Lise Rye, Institutt for historiske studier
EU, Norge og EU, den europeiske integrasjonsprosessens historie
Lise Rye

Kristian Steinnes, Institutt for språk og litteratur
EU, europeisk moderne, økonomisk og politisk historie, sosialdemokratiet
Kristian Steinnes

Magne Njåstad, Institutt for historiske studier
politisk historie, sosialhistorie, tidlig nytid, senmiddelalder
Magne Njåstad

Espen Moe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise
Espen Moe

Tor Georg Jakobsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
politisk atferd, konflikter, krig, spesielt borgerkriger
Tor Georg Jakobsen

Jakob Maliks, Institutt for historiske studier
sensur, offentlighet, 1700-talls norsk og dansk historie, 1800-talls norsk-svensk historie, norske regioner før 1900, 1814, grunnloven, flagg, norsk nasjonalisme, stift (bispedømme), barbaresker og sjørøvere, kapere, europeiske slaver, bokhistorie
Jakob Maliks

Jo-Kristian Stræte Røttereng, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
klimaforhandlinger, klimapolitikk, utenrikspolitikk, karbonfangst og karbonlagring, skogbevaring som klimatiltak, regnskog
Jo-Kristian Stræte Røttereng

Erik Opsahl, Institutt for historiske studier
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid
Erik Opsahl

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.