Ekspertlister for journalister

Pedagogikk og lærerutdanning

Gunn Imsen, Pedagogisk institutt
undervisning og læring, utdanningspolitikk, skole- og klasseromsforskning, likestilling
Gunn Imsen

Per Ramberg, Program for lærerutdanning
lærerutdanning
Per Ramberg

May Britt Postholm, Program for lærerutdanning
pedagogikk, lærerutdanning, undervisning, klasseledelse, forskning og utvikling for lærere og lærerstudenter, kvalitativ forskningsmetode, skoleutvikling, kompetanseutvikling
May Britt Postholm

Anna-Lena Østern, Program for lærerutdanning
estetiske fag: litteratur, drama og teater
Anna-Lena Østern

Vidar Gynnild, Program for lærerutdanning
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning
Vidar Gynnild

Bent Olsen, Pedagogisk institutt
pedagogikk og utdanning barnehage og grunnskole, barnehage, livsstil
Kontakt Bent Olsen

Thomas Dahl, Program for lærerutdanning
frafall i skolen, skoleforskning, skoleutvikling, skoleledelse, læringsteori
Thomas Dahl

Patrick Kermit, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
funksjonshemming, hørselhemming, døvhet, tegnspråk, cochleaimplantater (CI), spesialpedagogikk, barn og unge, inkludering, bioetikk, medisinsk etikk, profesjonsetikk, tolking, rettssikkerhet
Patrick Kermit

Tine Arntzen Hestbek, Program for lærerutdanning
lærerutdanning
Tine Arntzen Hestbek

May Britt Drugli, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
relasjon lærer-elev, barnehage, små barn i barnehage
May Britt Drugli

Lise Vikan Sandvik, Program for lærerutdanning
forskning på skrive, skole og klasserom, utvikling, vurdering, innovative læringsformer
Lise Vikan Sandvik

Hans Petter Ulleberg, Pedagogisk institutt
pedagogikk, skolebygg og skolemiljø, elevers sosialisering og dannelse i skolen
Hans Petter Ulleberg

Dag Atle Lysne, Program for lærerutdanning
etter- og videreutdanning av lærere, kompetanse i skolen, kompetanseutvikling, naturfag, praktisk arbeid i naturfag, forskning på klasserom, teknologi og design i skolen
Dag Atle Lysne

Kjersti Wæge, Program for lærerutdanning
matematikk fagdidaktikk
Kjersti Wæge

Henning Fjørtoft, Program for lærerutdanning
undervisning, lese- og skriveferdigheter, grunnleggende ferdigheter i skolen, elevvurdering, karakterer, nordisk litteratur
Henning Fjørtoft

Kari Berg, Program for lærerutdanning
pedagogikk, lærer og utsatte elevgrupper, forhold skole og barnevern
Kari Berg

Trond Buland, Program for lærerutdanning
frafall i videregående skole, rådgivning i skolen, kjønn og utdanningsvalg, lekser, fag- og yrkesopplæring, skoleutvikling
Trond Buland

Inger Dagrun Langseth, Program for lærerutdanning
individuell vurdering, IKT og fagdidaktikk
Inger Dagrun Langseth

Klara Rokkones, Program for lærerutdanning
yrkesfaglærerutdanning
Klara Rokkones

Ragnhild Liland, Program for lærerutdanning
flerkulturell skole, majoritet og minoritet
Ragnhild Liland

Carla Chinga, Program for lærerutdanning
multikulturell utdanning, flerkulturell skole, globalisering og utdanning, flerkulturell identitet, kommunikasjon og forståelse
Carla Chinga

Egil Galaaen Gjølme, Program for lærerutdanning
uteskole, vannaktiviteter, lærerutdanning, didaktikk
Egil Galaaen Gjølme

Bård Knutsen, Program for lærerutdanning
høytpresterende elever, naturfag og biologiundervisning, utforskende naturfagundervisning, nivådifferensiering, uteskoleundervisning
Bård Knutsen

 

Se også:
Læring
Skolefag

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.