Ekspertlister for journalister

Pasienter og helsevesen

Ann Rudinow Sætnan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
styringsdata helsesektoren, personvern, videoovervåkning, styring via statistikker
Ann Rudinow Sætnan

Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin
osteoporose og brudd, allmennmedisin, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser
Siri Forsmo

Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin
pasienter og helsevesen, helseøkonomi, helsereformer, trygd
Jon Magnussen

Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi
Steinar Westin

Aksel Tjora, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
pasienter og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, organisasjon og teknologi, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier
Aksel Tjora

Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin
pasientforløp, fastlegeordningen, allmennpraksis, primærhelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen, velferdsteknologi, IKT i helsetjenesten (helseinformatikk, pasientjournal, kommunikasjon)
Anders Grimsmo

Geir Arild Espnes, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
folkehelsearbeid, helsevitenskap, trening, helsefremming, psykologi, helsepsykologi, helsearbeid i tredje verden, global helse, fattige land, Sør-Stillehavet
Geir Arild Espnes

Olav Magnus Fredheim, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
legemiddelepidemiologi og bruk av smertestillende midler (opioder), smerte og smertestillende (særlig akutt smerte og kronisk smerte som ikke skyldes kreftsykdom), smertebehandling av rusmisbrukere, pasienters åndelige/eksistensielle behov
Olav Magnus Fredheim

Stig William Omholt, Det medisinske fakultet
medisinsk teknologi, bioteknologi, systembiologi
Stig William Omholt

Gøril Thomassen, Institutt for språk og litteratur
profesjonell kommunikasjon, helsekommunikasjon, tverrfaglig kommunikasjon, samtale- og møteledelse
Gøril Thomassen

Endre Sjøvold, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
sykehus, IKT, ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner
Endre Sjøvold

Anders Kofod-Petersen, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
serviceroboter, roboter i omsorg, velferdsteknologi, IKT for å forbedre livskvaliteten for en aldrende befolkning (Ambient Assisted Living, AAL), roboter og robotikk, kunstig intelligens
Anders Kofod-Petersen

Andreas Krüger, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
ambulansetjeneste, akuttmedisin, akuttmedisinske systemer
Andreas Krüger

Hanne Rustad, Institutt for språk og litteratur
helsekommunikasjon, risikokommunikasjon, språklig kommunikasjon, høflighet, latter
Hanne Rustad

Bjarne Nes, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
folkehelse, trening, fysisk aktivitet, fysisk form
Bjarne Nes

Siri Håvås Haugland, Institutt for samfunnsmedisin
alkoholbruk i befolkningen, rusforebyggende arbeid
Siri Håvås Haugland

 

Se også
HUNT - Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

 

---------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve 
NTNUs pressekontakter.