Ekspertlister for journalister

Organisasjon

Elin Kvande, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
kunnskapsorganisasjoner, tidskulturer, grenseløse organisasjoner, multinasjonale organisasjoner, den norske organisasjonsmodellen, fedrekvote og foreldrepermisjoner, kjønn og arbeidsliv
Elin Kvande

Per Morten Schiefloe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
organisasjon, endringsprosesser, organisasjonskultur, organisasjon og sikkerhet, samfunnssikkerhet, nettverk, sosial kapital
Per Morten Schiefloe

Alf Steinar Sætre, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
innovasjon, nyskaping, forretningsmodeller, strategi, entreprenørskap, innovasjon i etablerte foretak, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, innovasjonsledelse, organisasjon, organisasjonsteori, kommunikasjon i organisasjoner, sosiale medier i organisasjoner, IKT, konfliktløsninger og forhandlinger
Alf Steinar Sætre

Ingunn Hagen, Psykologisk institutt
kommunikasjon i organisasjoner, barn og media, kommersialisering av barndommen, mediebruk, publikum, yoga og helse
Ingunn Hagen

Aksel Tjora, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
organisasjon og teknologi, pasient og helsetjenester, helsesosiologi, telemedisin, kommunikasjon, intervju som forskningsmetode, kafeer, festivaler, sosiale medier
Aksel Tjora

Marit Christensen, Psykologisk institutt
arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø
Marit Christensen

Siw Tone Innstrand, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
arbeidshelse, helsefremming, arbeidsmiljø, psykososialt arbeid
Siw Tone Innstrand

Aud Obstfelder, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie
helseteknologi, velferdsteknologi, kommunale omsorgstjenester, menneske og teknologi, organisasjon
Aud Obstfelder

Marianne Skinner, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie
innovasjon i offentlig sektor, organisasjon, kommunale omsorgstjenester
Marianne Skinner

Bjarne Foss, Institutt for teknisk kybernetikk
integrerte operasjoner (IO - integrering av mennesker, organisasjoner, arbeidsprosesser og informasjonsteknologi), kybernetikk, universitetspolitikk (blant annet campusutvikling)
Bjarne Foss

Jo Jakobsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, atomvåpenpolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, opprustning, politisk risiko for multinasjonale selskaper, ISIL/IS, Irak og Syria
Jo Jakobsen

Eirik J. Irgens, Program for lærerutdanning
organisasjon, ledelse, endringsledelse, skoleledelse
Eirik Irgens

Endre Sjøvold, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner
Endre Sjøvold

Gunhild Birgitte Sætren, Psykologisk institutt
endring i organisasjoner, menneske og teknologi i organisasjoner, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonspsykologi
Gunhild Birgitte Sætren

Halvdan Haugsbakken, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
sosiale medier, skole, utdanning, web 2.0, delingskultur, intern og ekstern kommunikasjon, nye medier, internettkultur, offentlig sektor, sosiale medier i organisasjoner, organisasjoner
Halvdan Haugsbakken

 

Se også:
Arbeid og arbeidsliv
Endringsprosesser
Ledelse
Prosjektledelse
Team og tverrfaglig samarbeid

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.