Ekspertlister for journalister

Olje og gass

Jon Kleppe, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
olje- og gassutvinning, olje og gass generelt
Jon Kleppe

May-Britt Hägg, Institutt for kjemisk prosessteknologi
gass, rensing av gass, klima
May-Britt Hägg

Jianying He, Institutt for konstruksjonsteknikk
nanoteknologi, nanomekanikk, nanoaktivert petroleumsteknologi
Jianying He

Carlos Alberto Dorao, Institutt for energi- og prosessteknikk
gass/væskeseparasjon, væske/væskeseparasjon, produksjon, varmeoverføring, tofase strømsystemer
Carlos Alberto Dorao

Sigbjørn Sangesland, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
oljeboring, subsea (utstyr, teknologi, metoder offshore)
Sigbjørn Sangesland

Ragnar Torvik, Institutt for samfunnsøkonomi
råvaretilgang og politisk styre i utviklingsland, afrikanske land med olje, oljeøkonomi, finanskrise, rente, inflasjon, makroøkonomi, internasjonal økonomi, økonomisk politikk, samfunnsøkonomi, låne penger
Ragnar Torvik

Carl Martin Larsen, Institutt for marin teknikk
havbruksanlegg, plattformer, skip og marine konstruksjoner, utmatting og sammenbrudd skip og marine konstruksjoner, bølger og påkjenninger, rørledninger, ulykker og kollisjoner på havet, oppsamling oljeutslipp, vindturbiner på havet, bølgekraft, havenergi
Carl Martin Larsen

Ole Torsæter, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
olje- og gassutvinning, reservoarteknikk, oljesand
Ole Torsæter

Jan Erik Vinnem, Institutt for marin teknikk
olje og gass – alle aspekter knyttet til store ulykker; brann, eksplosjon, kollisjon, kantring mv.
Jan Erik Vinnem

Ingrid Bouwer Utne, Institutt for marin teknikk
olje og gass, skip og vindkraft: sikkerhet og driftsteknikk
fiskeri og havbruk: sikkerhet og analyser av bærekraftig teknologi
Ingrid Bouwer Utne

Mary Ann Lundteigen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
styringssystemer offshore, sikkerhetssystemer offshore, undervannsteknologi
Mary Ann Lundteigen

Olav Bolland, Institutt for energi- og prosessteknikk
olje og gass, forurensing, energieffektivisering, klima, CO2
Olav Bolland

Stein Haugen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
risikoanalyse i industrien (offshore, transport, annen industri, offentlig virksomhet), store ulykker og alvorlige konsekvenser
Stein Haugen

Johan Sjöblom, Institutt for kjemisk prosessteknologi
kjemisk industri - produksjon olje og gass
Johan Sjöblom

Edd Anders Blekkan, Institutt for kjemisk prosessteknologi
kjemisk industri - oljeraffinering, metanol, syntetisk drivstoff, biodrivstoff, kunstgjødsel, plast, katalyse
Edd Anders Blekkan

Martin Landrø, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
geofysikk, seismikk, olje og gass generelt
Martin Landrø

Michael Golan, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk
petroleumsproduksjon, feltutbygging
Michael Golan

Helge Holden, Institutt for matematiske fag
simulering av oljereservoarer, Abelprisen, anvendelser av matematikk, differensialligninger, internasjonale matematikkorganisasjoner
Helge Holden

Magnus Langseth, CASA og Institutt for konstruksjonsteknikk
støt på rørledninger, eksplosjonslast, beskyttelse mot ekstrem last, beskyttelse, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, risiko- og sårbarhetsanalyser, aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri
Magnus Langseth

 

Se også
Navigasjon og fartøystyring
Skip og marine konstruksjoner

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.