Ekspertlister for journalister

Økonomi og samfunnsøkonomi

Ragnar Torvik, Institutt for samfunnsøkonomi
finanskrise, rente, inflasjon, oljeøkonomi, makroøkonomi, internasjonal økonomi, økonomisk politikk, samfunnsøkonomi, låne penger, råvaretilgang og politisk styre i utviklingsland, afrikanske land med olje
Ragnar Torvik

Egil Matsen, Institutt for samfunnsøkonomi
renter og valutamarked, finansmarkeder, aksjemarkedet, statsbudsjett og finanspolitikk, oljeinntekter og handlingsregel, økonomisk politikk
Egil Matsen

Stein-Erik Fleten, Institutt for industriell økonomi og teknologledelse
bedriftsøkonomi, kraftmarkedet, investeringer, finans, grønne sertifikater og støtteordninger, energimarkeder, råvarepriser, økonomisk risiko, finansiell risiko
Stein-Erik Fleten

Torberg Falch, Institutt for samfunnsøkonomi
utdanningsvalg, frafall i videregående, lærerkvalitet
Torberg Falch

Bjarne Strøm, Institutt for samfunnsøkonomi
utdanningsvalg, frafall i videregående, lærerkvalitet
Bjarne Strøm

Anders Skonhoft, Institutt for samfunnsøkonomi
fiskeriøkonomi, miljøøkonomi, bærekraftig økonomi, økonomisk vekst, kostnads-nytteanalyse
Anders Skonhoft

Asgeir Tomasgard, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
energipolitikk, energiøkonomi, energisystem
Asgeir Tomasgard

Jørn Rattsø, Institutt for samfunnsøkonomi
bistand, offentlige utredninger, kommuneøkonomi, Produktivitetskommisjonen
Jørn Rattsø

Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin
trygd, uførepensjon, helsevesenet, arbeidsledighet og helse, sosiale ulikheter i helse, sosialmedisin, allmennmedisin, fastlegeordning, medisinsk økologi
Steinar Westin

Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin
helseøkonomi, helsereformer, trygd, pasient og helsevesen
Jon Magnussen

Hans Bonesrønning, Institutt for samfunnsøkonomi
utarbeiding og konsekvenser av utdanningspolitikk og skolereformer
Hans Bonesrønning

Erik Nesset, Avdeling for internasjonal business
næringsøkonomi, næringspolitikk, innovasjon og økonomisk vekst
Erik Nesset

Harald Øverby, Institutt for telematikk
forretningsmodeller og kostanalyser IKT, optisk netteknologi, dataspill
Harald Øverby

Espen Moe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
energipolitikk, fornybar energi, klimapolitikk, USA/amerikansk politikk og utenrikspolitikk, Japan, internasjonal politikk og utenrikspolitikk, internasjonal politisk økonomi, langsiktig økonomisk vekst, finanskrise
Espen Moe

Hans Otto Frøland, Insitutt for historiske studier
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie
Hans Otto Frøland

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.