Ekspertlister for journalister

Offentlige investeringer

Knut Fredrik Samset, Institutt for bygg, anlegg og transport
statlige prosjekter og investeringer, Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer
Knut Fredrik Samset

Gro Holst Volden, Forskningsprogrammet Concept
statlige prosjekter og investeringer, Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer
Gro Holst Volden

Luitzen de Boer, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
offentlige innkjøp, logistikk
Luitzen de Boer

Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin
helseøkonomi, helsereformer, trygd, pasient og helsevesen
Jon Magnussen

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.