Ekspertlister for journalister

NTNUs historie

Anne Kristine Børresen
kunnskapshistorie (NTH, forskningskulturer ved NTNU, UiO), moderne industrihistorie

Thomas Brandt
NTNUs historie, universitetshistorie, italiensk historie, industrielle kulturminner, vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie

Bjarne Foss
universitetspolitikk (blant annet campusutvikling), kybernetikk, integrerte operasjoner (IO - integrering av mennesker, organisasjoner, arbeidsprosesser og informasjonsteknologi)

Henrik Karlstrøm
NTNU og publiseringer: statistikk, siteringer og drift samt politikk og strategi, rangeringer av universiteter, rangering av forskere og forskningsmiljøer, åpen tilgang/Open Access


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.