Ekspertlister for journalister

Norsk som andrespråk

Wim van Dommelen, Institutt for språk og litteratur
norsk som andrespråk, uttale, norsk som morsmål
Wim van Dommelen

Kristin Melum Eide, Institutt for språk og litteratur
norsk som førstespråk og andrespråk, grammatikk, universalgrammatikk, dialekter, språklig variasjon og nyskaping, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne
Kristin Melum Eide

Olaf Husby, Institutt for språk og litteratur
uttale ved norsk som andrespråk
Olaf Husby

Guro Busterud, Institutt for språk og litteratur
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk
Guro Busterud

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.