Ekspertlister for journalister

Norsk som andrespråk

Wim van Dommelen
norsk som andrespråk, uttale, norsk som morsmål

Kristin Melum Eide
norsk som førstespråk og andrespråk, grammatikk, universalgrammatikk, dialekter, språklig variasjon og nyskaping, sammenlignende språkvitenskap, språktilegnelse hos barn og voksne

Olaf Husby
uttale ved norsk som andrespråk

Guro Busterud
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.