Ekspertlister for journalister

Norsk, nordisk og norrønt språk

Jan Ragnar Hagland
eldre norsk og nordisk språkhistorie, norrøne studier (sagaer, oversetting av sagalitteratur), runologi

Brit Kirsten Mæhlum
dialekter og dialektendringer, engelsk: påvirkning i norsk, engelsk: status i Norge, minoritetsspråk – majoritetsspråk, «riktig» språk

Ivar Berg
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt

Lars August Fodstad
norskfaget i skolen, læreplaner i norskfaget, lærebøker i norsk, litteratur i skolen, det moderne gjennombrudd i litteratur, realisme i litteratur


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra | Steinar Brandslet (permisjon til 12. desember)

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.