Ekspertlister for journalister

Navigasjon og fartøystyring

Kristin Ytterstad Pettersen, Institutt for teknisk kybernetikk
styringssystemer, robotikk, autonome roboter
Kristin Ytterstad Pettersen

Mary Ann Lundteigen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
styringssystemer offshore, sikkerhetssystemer offshore, undervannsteknologi
Mary Ann Lundteigen

Thor I. Fossen, Institutt for teknisk kybernetikk
navigasjon og fartøystyring, marin robotikk, ubemannede systemer
Thor I. Fossen

Asgeir J. Sørensen, Institutt for marin teknikk
styringssystemer skip og plattformer, marin robotikk, undervannsteknikk, marin teknikk
Asgeir J. Sørensen

Martin Ludvigsen, Institutt for marin teknikk
undervannsrobotikk, fotogrammetri, teknikker datamaskinsyn, autonome systemer, navigasjon, arktiske operasjoner, marin arkeologi, sonarer, akustikk, hyperspektral avbildning, dynamisk posisjonering, geologi og biologi, kaldtvannskoraller, marin gruvedrift
Martin Ludvigsen

Børje Forssell, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
navigasjon (alle former), satellitter, radar, radiokommunikasjon, lasermålinger, forstyrrelser i ionsfæren, andre forstyrrelser av radiosignaler
Børje Forssell

Anton Shiriaev, Institutt for teknisk kybernetikk
styringssystemer, robotikk
Anton Shiriaev

Geir Johnsen, Institutt for biologi
marin optikk, marin økologi, fotosyntese, fargepigmenter i organismer, organismer i havet
Geir Johnsen

Jens M. Hovem, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
kommunikasjon og navigasjon under vann, akustikk, undervannsakustikk, marin akustikk, bølger i vann og faste stoffer, finne og bestemme objekter under vann, fjernmåling under vann, ekkolodd og sonar, støy i havet og påvirkning på fisk og annet marint liv
Jens M. Hovem

 

Se også
Olje og gass
Skip og marine konstruksjoner

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.