Ekspertlister for journalister

Naturhistorie

Hans K. Stenøien
naturhistorie, evolusjon planter, livets tre

Torkild Bakken
naturhistorie, klassifisering, fisk i saltvann, bunndyr, flerbørstemark, marinbiologi, artsmangfold i Norskehavet

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.