Ekspertlister for journalister

Nanoteknologi

Helge Weman, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
grafen, nanoelektronikk, nanofotonikk, 3G solceller, nanotråder, halvledere, optoelektronikk
Helge Weman

Thomas Tybell, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
nanoteknologi, nanoelektronikk, elektronikk, oksid elektronikk, funksjonelle materialer
Thomas Tybell

Catharina De Lange Davies, Institutt for fysikk
nanopartikler, nanomedisin, celler og vev, medisinsk teknologi, radioaktiv stråling
Catharina De Lange Davies

Tore Syversen, Institutt for nevromedisin
nanomaterialer, tungmetaller, kvikksølv, spormetaller
Tore Syversen

Mari-Ann Einarsrud, Institutt for materialteknologi
nanostrukturerte materialer, materialkjemi, keramiske materialer
Mari-Ann Einarsrud

Christian Thaulow, Institutt for produktutvikling og materialer
nanomaterialer: brudd, mekaniske egenskaper, lære av naturen
Christian Thaulow

Arne Brataas, Institutt for fysikk
nanoteknologi, kvantefysikk, materialvitenskap
Arne Brataas

Sabina P. Strand, Technology Transfer
bionanoteknologi, genterapi, kitosan
Sabina P. Strand

Pawel Sikorski, Institutt for fysikk
nanoteknologi, biomaterialer, bioinspirasjon, biofysikk, lab on a chip
Pawel Sikorski

 

---------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve 
NTNUs pressekontakter.