Ekspertlister for journalister

Nanoteknologi

Kay Gastinger, NTNU NanoLab
nanoteknologi, nanovitenskap, funksjonelle materialer
Kay Gastinger

Jianying He, Institutt for konstruksjonsteknikk
nanoteknologi, nanomekanikk, nanoaktivert petroleumsteknologi
Jianying He

Erik Folven, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
spintronikk, magnetisk logikk, nanoteknologi, nanoelektronikk
Erik Folven

Helge Weman, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
grafen, nanoelektronikk, nanofotonikk, 3G solceller, nanotråder, halvledere, optoelektronikk
Helge Weman

Thomas Tybell, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon
nanoteknologi, nanoelektronikk, elektronikk, oksid elektronikk, funksjonelle materialer
Thomas Tybell

Catharina De Lange Davies, Institutt for fysikk
nanopartikler, nanomedisin, celler og vev, medisinsk teknologi, radioaktiv stråling
Catharina De Lange Davies

Tore Syversen, Institutt for nevromedisin
nanomaterialer, tungmetaller, kvikksølv, spormetaller
Tore Syversen

Mari-Ann Einarsrud, Institutt for materialteknologi
nanostrukturerte materialer, materialkjemi, keramiske materialer
Mari-Ann Einarsrud

Hans Jørgen Roven, Institutt for materialteknologi
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising
Hans Jørgen Roven

Sverre Magnus Selbach, Institutt for materialteknologi
materialkjemi, funksjonelle materialer, nanomaterialer, krystallstruktur, elektronstruktur
Sverre Magnus Selbach

Christian Thaulow, Institutt for produktutvikling og materialer
nanomaterialer: brudd, mekaniske egenskaper, lære av naturen
Christian Thaulow

Arne Brataas, Institutt for fysikk
nanoteknologi, kvantefysikk, materialvitenskap
Arne Brataas

Sabina P. Strand, NTNU Technology Transfer
bionanoteknologi, genterapi, kitosan
Sabina P. Strand

Pawel Sikorski, Institutt for fysikk
nanoteknologi, biomaterialer, bioinspirasjon, biofysikk, lab on a chip
Pawel Sikorski

Kai Sandvold Beckwith, Institutt for fysikk
nanoteknologi, bionanovitenskap, celle-nanostruktur interaksjoner, overflatekjemi, (celle)mikroskopi
Kai Sandvold Beckwith

 

Se også:
Elektronikk
Lys og optikk
Nettverk og telekommunikasjon
Radar, antenner, ekkolodd
Satelitter og satelitt-tv
Skjermer

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.