Ekspertlister for journalister

Muskler og skjelett

Berit Schei, Institutt for samfunnsmedisin
beinskjørhet, kvinnehelse, voldtekt, vold mot kvinner, global helse
Berit Schei

Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin
osteoporose og brudd, allmennmedisin, folkehelse, effekt og konsekvenser av screening og helseundersøkelser
Siri Forsmo

Sven Svebak, Institutt for nevromedisin
belastningslidelser (forekomst, forebygging og behandling), humor og helse, arbeidsmiljø og arbeidsglede (ledelse, sosiale ferdigheter, personlighet)
Sven Svebak

Paul Jarle Mork, Institutt for bevegelsesvitenskap
ryggsmerter, muskel- og skjelettplager og smerter
Paul Jarle Mork

Arnulf Langhammer, Institutt for samfunnsmedisin
beinskjørhet, astma, KOLS, lungefunksjon, HUNT 1-3, HUNT
(Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)
Arnulf Langhammer

Therese Standal, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
kreft og bein: bein, beinceller, stamceller
Therese Standal

 

Se også:
Idrett og trening

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.