Ekspertlister for journalister

Miljøgifter og tungmetaller

Tore Syversen, Institutt for nevromedisin
tungmetaller, kvikksølv, spormetaller, nanomaterialer
Tore Syversen

Bjørn Munro Jenssen, Institutt for biologi
Arktis: miljøgifter og isbjørn, andre dyr, fugler og fisk, forurensning, biologiske konsekvenser av klima
Bjørn Munro Jenssen

Augustine Arukwe, Institutt for biologi
miljøgifter og fisk, fugler og frosk, interaksjon miljøgifter-biologi-klimaforandringer, mattrygghet, hormonhermere, interaksjon gen-miljø-helse, forurensning
Augustine Arukwe

Veerle Jaspers, Institutt for biologi
miljøforurensing, økotoksikologi, fugler
Veerle Jaspers

Dag Bratlid, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
miljøgifter i morsmelk, miljøgifter og barn, barnehelse og ernæring, premature, medfødte misdannelser, behandling av alvorlig syke, norsk helsetjeneste
Dag Bratlid

Martinus Løvik, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
miljøforhold og immunforsvar, allergi (årsaker, forekomst, miljøpåvirkning), matallergi
Martinus Løvik

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.