Ekspertlister for journalister

Middelalder

Erik Opsahl
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid

Marek Thue Kretschmer
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur

Axel Christophersen
byhistorie, middelalder, internasjonal kulturarv i konfliktområder

Ivar Berg
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt

Margrethe C. Stang
Middelalderen: kunsthistorie, maleri og skulptur (middelalderkunst), Olav den Hellige i billedkunsten

Margrete Helen Syrstad Andås
Middelalderen: Nidarosdomen, kirker, stavkirker, arkitektur, kunst, kunst i kirkerommet, datering av objekter, religion, liturgi, ritualer, kulturelle praksiser, avbilding av kvinner


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.