Ekspertlister for journalister

Middelalder

Marek Thue Kretschmer, Institutt for historiske studier
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur
Marek Thue Kretschmer

Axel Christophersen, Vitenskapsmuseet
middelalder, kulturminne, kulturminnevern, museum, museumspolitikk
Axel Christophersen

Ivar Berg, Institutt for språk og litteratur
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt
Ivar Berg

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.