Ekspertlister for journalister

Middelalder

Axel Christophersen, Vitenskapsmuseet
middelalder, kulturminne, kulturminnevern, museum, museumspolitikk
Axel Christophersen

Ivar Berg, Institutt for språk og litteratur
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt
Ivar Berg

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

 

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve 
NTNUs pressekontakter.