Ekspertlister for journalister

Middelalder

Erik Opsahl
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid

Marek Thue Kretschmer
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur

Axel Christophersen
byhistorie, middelalder, internasjonal kulturarv i konfliktområder

Ivar Berg
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra | Steinar Brandslet (permisjon til 12. desember)

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.