Ekspertlister for journalister

Middelalder

Erik Opsahl, Institutt for historiske studier
europeisk, nordisk og norsk middelalder (særlig senmiddelalder og 1500-tall), politisk og administrativ historie, nasjonal identitet, adel og aristokrati, migrasjon i eldre tid
Erik Opsahl

Marek Thue Kretschmer, Institutt for historiske studier
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur
Marek Thue Kretschmer

Axel Christophersen, Vitenskapsmuseet
byhistorie, middelalder, internasjonal kulturarv i konfliktområder
Axel Christophersen

Ivar Berg, Institutt for språk og litteratur
norsk og allmenn språkhistorie, norrønt
Ivar Berg

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.