Ekspertlister for journalister

Medisinsk etikk

Berge Solberg, Institutt for samfunnsmedisin
medisinsk etikkk, etikk knyttet til assistert befruktning, biobank og fosterdiagnostikk, forskningsetikk
Berge Solberg

Anne Røsvik, Avdeling for biologiske fag
laboratoriemedisin innen transfusjonsmedisin, etikk, immunologi og hematologi (blod og blodsykdommer)
Anne Røsvik

Jostein Halgunset, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
patologi/tumorbiologi (spesielt prostatakreft), anatomi, biobanking, etikk/juss ved bruk av biologisk materiale i forskning
Jostein Halgunset

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.