Ekspertlister for journalister

Materialer og materialteknologi

Mari-Ann Einarsrud, Institutt for materialteknologi
materialkjemi, keramiske materialer, nanostrukturerte materialer
Mari-Ann Einarsrud

Sverre Magnus Selbach, Institutt for materialteknologi
materialkjemi, funksjonelle materialer, nanomaterialer, krystallstruktur, elektronstruktur
Sverre Magnus Selbach

Kay Gastinger, NTNU NanoLab
nanoteknologi, nanovitenskap, funksjonelle materialer
Kay Gastinger

Magnus Langseth, CASA og Institutt for konstruksjonsteknikk
aluminium og aluminium i konstruksjoner/applikasjoner, stål og stålkonstruksjoner, polymer/plastmaterialer, lettere konstruksjoner, konstruksjonsteknikk, lettere kjøretøy, kollisjonssikkerhet, krasjtesting, fotgjengersikkerhet, sikrere veger, beskyttelse, beskyttelse mot ekstrem last, eksplosjonslast, støt på rørledninger (offshore), risiko- og sårbarhetsanalyser, konsekvens av ulykker, katastrofer/naturkatastrofer og terror, innovasjon i industrien, samspill forskning-industri
Magnus Langseth

Nuria Espallargas, Institutt for produktutvikling og materialer
slitasje og nedbryting på materialer
Nuria Espallargas

Marisa Di Sabatino Lundberg, Institutt for materialteknologi
aluminium og støperi, lette legeringer for bilindustri, solcellesilisium
Marisa Di Sabatino Lundberg

Hans Jørgen Roven, Institutt for materialteknologi
materialteknologi, metaller, lettmetaller for maritim og arktisk anvendelse, aluminium, hydrogenlagring i metaller, materialtretthet/utmatting, havari- og bruddundersøkelser, mikrostruktur, nanostruktur, resirkulering metaller, valsing, smiing, sveising
Hans Jørgen Roven

Stefan Jacobsen, Institutt for konstruksjonsteknikk
betongmaterialer: sammensetning, fersk, herdnende, herdet, langtidsegenskaper inklusive bærekraftighet for betongmaterialer
Stefan Jacobsen

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.