Ekspertlister for journalister

Matematikk

Mats Harald Andreas Ehrnstrøm, Institutt for matematiske fag
matematikk, innovativ utdanning, bølgeligninger og andre differensialligninger
Mats Hartald Andreas Ehrnstrøm

Helge Holden, Institutt for matematiske fag
Abelprisen, anvendelser av matematikk, differensialligninger, simulering av oljereservoarer, internasjonale matematikkorganisasjoner
Helge Holden

Nils A. Baas, Institutt for matematiske fag
matematikk og anvendelser, systembiologi, topologi og data
Nils Baas

Kjersti Wæge, Program for lærerutdanning
matematikk fagdidaktikk
Kjersti Wæge

Hermundur Sigmundsson, Psykologisk institutt
ferdigheter matematikk og lesing, matematiske vansker, dysleksi, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet
Hermundur Sigmundsson

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.