Ekspertlister for journalister

Lys og optikk

Astrid Aksnes
elektrooptikk, flytende krystaller, LED-teknologi, OLED-teknologi

Johannes Skaar
lys, fotonikk, elektrisitet og magnetisme, metamaterialer, kvantekryptering, kvanteinformasjon, fysikk i dagliglivet

Kine Angelo
farge, fargepersepsjon, farge i arkitektonisk kontekst, farge og byrom, interiør, lys, NCS og fargereferansesystemer

 

Se også:
Elektronikk
Fysikk
Nanoteknologi
Nettverk og telekommunikasjon
Radar, antenner, ekkolodd
Satelitter og satelitt-tv
Skjermer

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.