Ekspertlister for journalister

Litteratur

Nobelprisen i litteratur til Bob Dylan:

Petter Aaslestad
modernistisk litteratur, litteraturhistorie, medisinsk humaniora

Knut Ove Eliassen
litteratur, opplysningstid, modernisme, postmodernisme

Ingvild Folkvord
tysk litteratur

Eli Løfaldli
britisk 1700-talls litteratur, maskulinitet, filmadapsjoner

Thea Selliaas Thorsen
gresk og latin: språk, kjønn, poesi - romersk kultur - oversettelse latin-norsk - antikken i dataspill og virtuelle verdener

Giuliano D'Amico
nordisk retrogardisme, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, August Strindberg, opphavsrettshistorie, oversettelse, bokhistorier, nordisk litteratur og vestlig esoterisme

Trude Kolderup
fransk 1600- og 1700-tallslitteratur, brevromanen, menneskeliggjøring av ting i litteraturen

Henning Fjørtoft
nordisk litteratur, undervisning, lese- og skriveferdigheter, grunnleggende ferdigheter i skolen, elevvurdering, karakterer

Marek Thue Kretschmer
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering

Gerd Karin Omdal
vampyrer, gjenferd, gotisk litteratur, fantastisk litteratur, 1700-tallsdrama

Lars August Fodstad
norskfaget i skolen, læreplaner i norskfaget, lærebøker i norsk, litteratur i skolen, det moderne gjennombrudd i litteratur, realisme i litteratur


Se også:
Kunst
Teater og drama


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra | Steinar Brandslet (permisjon til 12. desember)

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.