Ekspertlister for journalister

Litteratur

Petter Aaslestad, Institutt for språk og litteratur
modernistisk litteratur, litteraturhistorie, medisinsk humaniora
Petter Aaslestad

Knut Ove Eliassen, Institutt for språk og litteratur
litteratur, opplysningstid, modernisme, postmodernisme
Knut Ove Eliassen

Ingvild Folkvord, Institutt for språk og litteratur
tysk litteratur
Ingvild Folkvord

Eli Løfaldli, Institutt for språk og litteratur
britisk 1700-talls litteratur, maskulinitet, filmadapsjoner
Eli Løfaldli

Thea Selliaas Thorsen, Institutt for historiske studier
gresk og latin: språk, kjønn, poesi - romersk kultur - oversettelse latin-norsk - antikken i dataspill og virtuelle verdener
Thea Selliaas Thorsen

Trude Kolderup, Institutt for språk og litteratur
fransk 1600- og 1700-tallslitteratur, brevromanen, menneskeliggjøring av ting i litteraturen
Trude Kolderup

Henning Fjørtoft, Program for lærerutdanning
nordisk litteratur, undervisning, lese- og skriveferdigheter, grunnleggende ferdigheter i skolen, elevvurdering, karakterer
Henning Fjørtoft

Marek Thue Kretschmer, Institutt for historiske studier
klassisk og romansk språk og litteratur, middelalderens litteratur
Marek Thue Kretschmer

Anette Homlong Storeide
andre verdenskrig (historie, film, litteratur), tidsvitnelitteratur, norske og europeiske kulturminner, erindringskultur, tysk historie og politikk, europeisk integrasjonshistorie, EU og kulturell integrasjon, europeisk kulturhistorie, identitets- og nasjonsbygging, europeisering
Anette Homlong Storeide

Gerd Karin Omdal, Institutt for språk og litteratur
vampyrer, gjenferd, gotisk litteratur, fantastisk litteratur, 1700-tallsdrama
Gerd Karin Omdal

 

Se også:
Kunst
Teater og drama

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.