Ekspertlister for journalister

Ledelse

Annik Magerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
bærekraft, miljøledelse, bedriftens samfunnsansvar (CSR), livsløpsanalyser (LCA), miljømerking (EPD), bærekraftig innovasjon, lavutslippssamfunnet, maritime miljøanalyser, standardisering
Annik Magerholm Fet

Asbjørn Rolstadås, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
prosjektledelse
Asbjørn Rolstadås

Grete Wennes, Handelshøyskolen i Trondheim
ledelse, ledelse av kunnskapsorganisasjoner
Grete Wennes

Sverre Quale, Institutt for energi- og prosessteknikk
ledelse, sikkerhet og risiko, klima og CO2, luftfart og jernbane
Sverre Quale

Hege Brende, Institutt for energi- og prosessteknikk
vannkraft, fornybar energi, R&D, innovasjon, strategi, ledelse
Hege Brende

Arne Krokan, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
skoleledelse, IKT i offentlig sektor, digital økonomi, forretningsmodeller og forretningsutvikling, sosiale medier
Arne Krokan

Svein Ingar Kaldal, Institutt for historiske studier
arbeid, arbeidsliv, daglig arbeidsliv i nyere tid, arbeidsmiljø, makt i arbeidslivet, trakassering og autoritære sjefer, kultur knyttet til skog og natur
Svein Ingar Kaldal

Sven Svebak, Institutt for nevromedisin
arbeidsmiljø og arbeidsglede (ledelse, sosiale ferdigheter, personlighet), humor og helse, belastningslidelser (forekomst, forebygging og behandling)
Sven Svebak

Eirik J. Irgens, Program for lærerutdanning
skoleledelse, ledelse, endringsledelse, organisasjon
Eirik Irgens

Endre Sjøvold, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
ledelse, omstilling, team/tverrkulturelle team, virtuelle team, IKT, prosjekt- og høyytelsesteam, gruppeprosesser, sykehus, teamprestasjon under usikkerhet, kriser og militære operasjoner
Endre Sjøvold

Tore Stiles, Psykologisk institutt
angst, depresjon, utmattelse, smerte, søvn, konsentrasjonssvikt, hukommelsesproblemer, ledelse, mestring, e-helse
Tore Stiles

Kjell Atle Halvorsen, Program for lærerutdanning
skoleledelse, IKT og skoleledelse, IKT i skolen
Kjell Atle Halvorsen

Wenche Aarseth, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
prosjektledelse, samhandling og samspill i prosjekt, globale prosjekt, interessentledelse, media og kommunikasjon i prosjekt (krise, omdømme, etikk, samfunnsansvar), relasjoner og forretningsutvikling i prosjekt
Wenche Aarseth

Nils Olsson, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
prosjektledelse, eiendom, jernbane, tog, risiko
Nils Olsson

Bjørn Andersen, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
prosjektledelse, interessentledelse, produktivitet, benchmarking
Bjørn Andersen

 

Se også:
Arbeid og arbeidsliv
Endringsprosesser
Organisasjon
Prosjektledelse
Team og tverrfaglig samarbeid

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.