Ekspertlister for journalister

Læring

Terje Lohndal
dialekter, lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, språk og filosofi, språk og biologi

May-Britt Moser
hjernen, hukommelse, stedsans

Edvard Moser
hjernen, hukommelse, stedsans

Menno Witter
hjernen, hukommelse, læring, hjerneutvikling, nevroanatomi

Vidar Gynnild
integritet i utdanning (fusk, plagiering), kildebruk, eksamen, læring og undervisning i høyere utdanning, vurdering og vurderingsordninger i høyere utdanning, kvalitet i høyere utdanning

Hermundur Sigmundsson
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet

Bent Olsen
barnehage, pedagogikk og utdanning barnehage og grunnskole, livsstil

Turid Suzanne Berg-Nielsen
barn og foreldre, oppdragelse, foreldrestress, barnehage, barn og psykisk helse

May Britt Drugli
barnehage, små barn i barnehage, relasjon lærer-elev

Audrey van der Meer
spedbarn, hjerneutvikling, sanseoppfatning, motorikk, prematur

Henning Fjørtoft
undervisning, lese- og skriveferdigheter, grunnleggende ferdigheter i skolen, elevvurdering, karakterer, nordisk litteratur

Guro Busterud
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk

 

Se også:
Pedagogikk og lærerutdanning
Skole og utdanning
Skolefag

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.