Ekspertlister for journalister

Læring

Terje Lohndal, Institutt for språk og litteratur
dialekter, lingvistikk, grammatikk, setningsstruktur, betydning, språk og filosofi, språk og biologi
Terje Lohndal

May-Britt Moser, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, stedsans
May-Britt Moser

Edvard Ingjald Moser, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, stedsans
Edvard Ingjald Moser

Menno Witter, Kavliinstituttet/Senter for nevrale nettverk
hjernen, hukommelse, læring, hjerneutvikling, nevroanatomi
Menno Witter

Hermundur Sigmundsson, Psykologisk institutt
ferdigheter lesing og matematikk, dysleksi, matematiske vansker, utvikling motorikk, motoriske vansker, fysisk aktivitet, tekniske ferdigheter idrett, generelt om læring og ferdighetsutvikling, kreativitet
Hermundur Sigmundsson

Bent Olsen, Pedagogisk institutt
barnehage, pedagogikk og utdanning barnehage og grunnskole, livsstil
Bent Olsen

Turid Suzanne Berg-Nielsen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
barn og foreldre, oppdragelse, foreldrestress, barnehage, barn og psykisk helse
Turid Suzanne Berg-Nielsen

May Britt Drugli, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge)
barnehage, små barn i barnehage, relasjon lærer-elev
May Britt Drugli

Audrey van der Meer, Psykologisk institutt
spedbarn, hjerneutvikling, sanseoppfatning, motorikk, prematur
Audrey van der Meer

Henning Fjørtoft, Program for lærerutdanning
undervisning, lese- og skriveferdigheter, grunnleggende ferdigheter i skolen, elevvurdering, karakterer, nordisk litteratur
Henning Fjørtoft

Guro Busterud, Institutt for språk og litteratur
læring andrespråk, norsk som andrespråk, barns læring av språk
Guro Busterud

 

Se også
Pedagogikk og lærerutdanning
Skolefag

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.