Ekspertlister for journalister

Kulturminne

Ola Svein Stugu
kulturminne, by- og regionhistorie, nasjonal identitet

Axel Christophersen
byhistorie, middelalder, internasjonal kulturarv i konfliktområder

Thomas Brandt
industrielle kulturminner, vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie, italiensk historie


Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Steinar Brandslet | Idun Haugan | Anne Sliper Midling | Siv Ingrid Ekra

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.