Ekspertlister for journalister

Kulturminne

Ola Svein Stugu
kulturminne, by- og regionhistorie, nasjonal identitet

Axel Christophersen
byhistorie, middelalder, internasjonal kulturarv i konfliktområder

Thomas Brandt
industrielle kulturminner, vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie, italiensk historie

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.