Ekspertlister for journalister

Kulturminne

Ola Svein Stugu, Institutt for historiske studier
kulturminne, by- og regionhistorie, nasjonal identitet
Ola Svein Stugu

Axel Christophersen, Vitenskapsmuseet
kulturminne, kulturminnevern, museum, museumspolitikk, middelalder
Axel Christophersen

Thomas Brandt, Institutt for historiske studier
industrielle kulturminner, vitenskapshistorie, teknologihistorie, ingeniørhistorie, universitetshistorie, NTNUs historie, italiensk historie
Thomas Brandt

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve
NTNUs pressekontakter.