Ekspertlister for journalister

Krig og naturkatastrofer

Ragnhild Lund, Geografisk institutt
konflikt og gjenreisning etter krig og naturkatastrofer, kvinner i det globale sør, bistand
Ragnhild Lund

Jan Ketil Rød, Geografisk institutt
sosial og fysisk sårbarhet ved naturkatastrofer, kart, geografiske informasjonssystemer
Jan Ketil Rød

Hans Otto Frøland, Insitutt for historiske studier
andre verdenskrig (WWII), nordisk samarbeid, Norge og EU, EU og den europeiske integrasjonen, tysk historie, økonomisk historie, aluminiumindustriens historie
Hans Otto Frøland

Indra de Soysa, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
globalisering, bistand, menneskerettigheter, krig og fred
Indra de Soysa

Hans Narve Skotte, Institutt for byforming og planlegging
gjenreisning ved krig og naturkatastrofer, bistand, bistandsaktører og utvikling, slum og byplanlegging/byutvikling i Sør, arkitektur og samfunn
Balkan, Bosnia, krigen 1992-1995, gjenreisningen
Hans Narve Skotte

Jo Jakobsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
internasjonal politikk, mellomstatlig krig og konflikt, stormaktspolitikk, atomvåpenpolitikk, amerikansk utenrikspolitikk, opprustning, politisk risiko for multinasjonale selskaper, ISIL/IS, Irak og Syria
Jo Jakobsen

Tor Georg Jakobsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
politisk atferd, konflikter, krig, spesielt borgerkriger
Tor Georg Jakobsen

Per Marius Frost-Nielsen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
militærmakt, krig, internasjonal politikk, forsvarspolitikk
Per Marius Frost-Nielsen

Håkon Angell Bolkan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
ebola, Sierra Leone, humanitær hjelp, global helse, global kirurgi, helse i krig og katastrofer, malaria
Håkon Angell Bolkan

 

-------------------------------------------------
Tilbake til oversikt over ekspertlister

Trenger du mer hjelp?

Kontakt oss på Kommunikasjonsavdelingen hvis du ikke finner tema eller ekspert:

Du kan også prøve NTNUs pressekontakter.